ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ: КРЕАТИВНІ ПІДХОДИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.65.2022.262871

Ключові слова:

інформаційне суспільство, інформаційна економіка, освітній простір, Європейський простір вищої освіти, принципи розвитку освіти, закордонний досвід

Анотація

В статті розглянуто та науковообгрунтовано нагальну потребу оновлення принципів розвитку українського освітнього простору в умовах інформаційної економіки на засадах кретивності та комплексного європейського досвіду. Надано теоретичне відзеркалення досліджень інформаційного суспільства та інформаційної економіки в категорійному бачені з проекцією на процеси розвитку освітнього простору, соціальні трансформації в суспільстві.

Систематизовано надбання сучасних теорій інформаційного  суспільства провідних науковців світу, які накопичуюються та змінюють сучасність, формують майбутню картину світу в  напрямах соціального та економічного прогресу. Базовим проявом змін в освітньому просторі визнано принципи  розвитку даної системи, що забезпечує формування низки управлінських механізмів, технологій та інструментів майбутніх трансформацій та рух до інформаційної економіки.

Обгрунтовано принципи розвитку освітнього простору, як цільових, інтегрованих підходів, що забезпечують актуалізованість та векторність руху системи освіти, надають визначність моделі розвитку  менеджменту та економіки.

Розглянуто та систематизовано європейський досвід формування та розвитку освітнього простору, як ключового надбання людства та вектору змін для України в умовах ведення війни та нарощення потенціалу інформаційної економіки.

Охарактеризовано  передумови формування  концептів, що забезпечать реальне інтегрування  українського освітнього простору та інформаційної економіки,  рекомендовано визнавати  їх як системоутворюючи, що будуть мати вплив  на найближчі 5-10 років.

Біографії авторів

О.В. Фінагіна, Черкаський державний технологічний університет

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування

І.М. Бітюк, Черкаський державний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та бізнес-адміністрування

О.Д. Матвієнко, ТОВ «ЄМАРКЕТ УКРАЇНА»

аудитор

Д.М. Гудима, Черкаський державний технологічний університет

магістрант

Посилання

Hewitt-Dundas N. Research intensity and knowledge transfer activity in UK universities // Research Policy. – 2012. – Vol. 41, Issue 2. – P. 262–275. DOI: https://doi.org/10.1016/j.respol.2011.10.010, c. 263.

Барановська Н. Спадщина світового освітнього простору та його вплив на взаємодію освіти й культури / Барановська Надія // Historical and Cultural Studies. - Вип. 5 (1). – 2018. С. 7-14.

Європейська культурна конвенція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://studfiles.net/ preview/5390627/page:5/.

Європейський простір вищої освіти та Болонський процес: навч.-метод. посібник / Т. М. Димань, О. А. Боньковський, А. Г. Вовкогон. – БНАУ, 2017. – Одеса: НУ “ОМА”, 2017. – 106 с.

Згуровський М. Шлях до суспільства, заснованого на знаннях // Дзеркало тижня. – 2006. – № 2(581). – 21–27 січня

Касярум Н. Освітній простір: становлення поняття / Надія Касярум // Витоки педагогічної майстерності. – Вип. 12. – 2013. – С. 107–108.

Коваленко Ю. О. Проблеми та особливості розвитку регіонального інформаційного менеджменту: монографія. Черкаси: Вид. Пономаренко Р. В., 2018. 340 с.

Освіта і війна в Україні (24 лютого — 1 квітня 2022) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cedos.org.ua/researches/osvita-i-vijna-v-ukrayini-24-lyutogo-1-kvitnya2022/.

Прохоренко Е. Я. Анализ теорий информационного общества в приложении к Украине. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праць. 2008. С. 329-335.

Товканець Г. В. Тенденції розвитку європейської вищої освіти на початку ХХІ століття / Ганна Василівна Товканець // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія “Педагогіка та психологія”. – Вип. 1 (1). – 2015. – С. 28–33.

Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми розвитку: монографія. / Вишневський В.П., Вієцька О.В., Гаркушенко О.М., Князєв С.І., Лях О.В., Чекіна В.Д., Череватський Д.Ю.; за ред. акад. НАН України В.П. Вишневського; НАН України, Ін-т економіки промсті. Київ, 2018. 192 c.

Шевчук И. Б. Современная парадигма информационного общества как основа развития национальной и региональных экономик. Черноризец Храбър. Варненский Свабоден Университет. 2015. № 8. С. 1−12. URL: http://ejournal.vfu.bg/bg/pdfs/Sovr-paradigma-4.pdf.

Панкова Л. І. Методологія формування кластерної моделі економіки України: передумови успішної політики регіонів. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. Черкаси: СУЕМ, 2020. Вип. 1 (27). С. 84–96.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-22

Номер

Розділ

Статті