СВІТОВІ ТРЕНДИ ЯК ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.65.2022.262903

Ключові слова:

Україна, HR-менеджмент, ринок праці, тренди розвитку, підприємства, фактори ризику

Анотація

Мета статті полягає у встановленні орієнтирів розвитку українського HR-менеджменту на підґрунті дослідження світових трендів, що спостерігаються протягом останніх років у соціально-трудовій сфері. Доведено важливість дослідження світових трендів розвитку HR-менеджменту, що має стати основою для розробки ефективної стратегії управління персоналом суб'єктів господарювання. Систематизовано ТОП-10 світових трендів розвитку HR-менеджменту за останні шість років. Деталізовано щорічні тенденції розвитку соціально-трудової сфери в розвинених країнах світу. Обґрунтовано напрями розвитку ключових світових трендів HR-менеджменту, а саме посилення командної роботи, цінність професійного досвіду, максимальне застосування досвіду на практиці, нагромадження людського капіталу через залучення та розвиток талантів, комплексні програми збереження здоров'я працівника, використання життєвого досвіду людини та лайф-коучинг. Систематизовано результати опитування керівників українських підприємств щодо наявності тих чи інших трендів HR-менеджменту, проведеного фахівцями компанії Deloitte Ukraine за період 2017-2021 рр. Проаналізовано ситуацію, що протягом досліджуваного періоду склалася в українській соціально-трудовій сфері. Рекомендовано орієнтири розвитку HR-менеджменту в Україні.

Біографія автора

О.В. Захарова, Черкаський державний технологічний університет

д.е.н., професор, професор кафедри економіки та управління

Посилання

Руженський М.М., Гришко О.П. Асиметрія вітчизняного ринку праці: аналіз стану інформаційного забезпечення. Менеджер. 2020. №3. С. 71-88.

Лук’яненко І.Г., Донкоглова Т.О. Емпірична оцінка процесів дестабілізації на ринку праці України. Ефективна економіка. 2018. №9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_9_4

Ушенко Н.В. Трансформаційні зміни ринку праці в умовах формування платформної економіки та її бізнес-сегменту. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. №12. С. 164-172.

Чорна Н., Чорний Р. Ринок праці України: сучасні виклики. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. №1. С. 64-73.

Бондаревська К.В. Ключові загрози та перспективи підтримки соціальної безпеки на ринку праці України. Економіка і організація управління. 2021. Вип. 3. С. 55-72.

Ведерніков М.Д., Баксалова О.М. Забезпечення соціального захисту робітників на основі ринкового регулювання оплати праці. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. №6(1). С. 7-13.

Воровка М.І. Соціальні перетворення в Україні як фактор гендерної асиметрії на ринку праці. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 29(1). С. 15-18.

Хандій О.О., Амоша О.О., Мосійчук Д.О. Гендерні особливості ринку праці в умовах пандемії COVID-19. Бізнес Інформ. 2021. №2. С. 176-182.

Ковшун Н.Е., Мазур Н.О. Урахування молодіжної міграції при формуванні пріоритетів регулювання ринку праці України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2020. Вип. 4. С. 73-84.

Лісогор Л.С., Руденко Н.В. Оцінка структурних змін зайнятості на регіональних ринках праці. Економіка, управління та адміністрування. 2021. №4. С. 3-9.

Лучик С.Д., Лучик М.В. Iнноваційна праця та цифровізація ринку праці в Україні. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2020. Вип. 4. С. 69-82.

Шаульська Л.В., Дороніна О.А., Якимова Н.С. Забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості з урахуванням поведінкових моделей суб’єктів ринку праці. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. 2019. № 6. С. 156-165.

Антонюк В.П. Сучасні трансформації в сфері вищої і професійної освіти як реакція на потреби ринку праці. Вісник економічної науки України. 2019. № 1. С. 3-7.

Вартанова О.В., Коломицева О.В. Структурні трансформації глобального ринку праці. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 51. С. 48-54.

Калініна С.П., Коровчук Ю.І., Кушнаренко О.П. Міжнародний ринок праці в умовах глобалізації: міграційний дискурс. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 35. С. 69-77.

Македон В.В., Валіков В.П., Кошляк Є.Є. Світовий ринок праці в координатах цифрової економіки. Академічний огляд. 2020. № 1. С. 91-106.

Top 10 human capital trends for 2017. URL: https://www.predictiveindex.com/blog/top-10-human-capital-trends-for-2017/

Global Human Capital Trends 2018. URL: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2018.html

Leading the social enterprise: Reinvent with a human focus – 2019. Deloitte Global Human Capital Trends. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/5136_HC-Trends-2019/DI_HC-Trends-2019.pdf

12 HR Trends for 2020. URL: https://hrtrendinstitute.com/2019/11/26/12-hr-trends-for-2020/

HR Trends for 2021. URL: https://goroundtable.com/blog/hr-trends-for-2021/

10 HR Trends for 2022: From Adaptation to Transformation. URL: https://hrtrendinstitute.com/2021/11/22/10-hr-trends-for-2022-from-adaptation-to-transformation/

HR analytics in Ukrainian companies: reality or distant future? 2017. URL: https://hrliga.com/index.php?module=profession&op=view&id=1844

Human Resources Trends 2018. URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/human-capital/articles/human-capital-trends-2018.html

Deloitte 2020 Human Capital Trends International Research 2020. URL: https://www2.deloitte.com/ua/uk/pages/about-deloitte/press-releases/gx-2020-global-human-capital-trends-report.html

Демографічна та соціальна статистика / Ринок праці. Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/

Gender Equality. Council of Europe. 2017. URL:https://www.coe.int/web/genderequality

УВКБ ООН оновлює дані про біженців з України, які відображають останні переміщення. УВКБ ООН, Агентство ООН у справах біженців. URL: https://www.unhcr.org/ua/46047-unhcr-updates-ukraine-refugee-data-reflecting-recent-movements_ua.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-22

Номер

Розділ

Статті