РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ ЯК МЕХАНІЗМ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ЇХ СЛАБКИХ СТОРІН: МОДЕЛЬНИЙ ПІДХІД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.65.2022.262904

Ключові слова:

криптовалюта (сильні й слабкі сторони), біткоїн, транзакції криптовалют, регулювання криптовалют (моделі, засоби, інститути та інституції), цифрова валюта

Анотація

У статті з’ясовано причини прискореного розвиток фінтеху, зокрема появу криптовалют. Зауважено, що велика ймовірність широкого використання криптовалют як засобу платежів, обігу та інвестування з особливою гостротою ставить питання щодо їх регулювання на державному та міжнародному рівнях. Відповідно, поставлено за мету провести поглиблений аналіз сильних і слабких сторін криптовалют в аспекті їх регулювання в рамках відповідних моделей.

Відмічено, що однією з найсильніших сторін криптовалют є їх децентралізований характер. До слабких сторін цих валют віднесено: недосконалість технології блокчейн; значну енерговитратність видобування (майнінгу); високу волатильність; наявність «поганих акторів», пов’язаних із відмиванням «брудних грошей»; ймовірність витіснення з обігу національних валют. Підкреслено, що для їх нейтралізації має застосовуватися адекватний регуляторний механізм.

Виокремлено п’ять моделей регулювання криптовалют: репресивну, яка передбачає повну їх заборону (Болівія та ін.); консервативну, що дозволяє їх купівлю-продаж тільки фізичним особам (Китай); ліберальну, яка передбачає більшість операцій їхнього обігу (ЄС, Україна, США та ін.); легального обігу (Швейцарія, Японія та ін.); дозвільну, за якої біткоїн визнається законним засобом платежу (Сальвадор). Доведено, що на формування цих моделей значний вплив справляють дії світових і національних регуляторів, міжнародних платіжних систем і фондових ринків.

Підкреслено, що не зважаючи на значні обмеження, світовий обсяг транзакцій з криптовалютами швидко зростає. Причому Україна за індексом використання криптовалют, в тому числі й для цілей оборони країни, є одним із світових лідерів.

Зроблено висновки, орієнтовані на зміцнення світової валютної системи. Рекомендовано регулювання криптовалют спрямовувати в напрямку позбавлення їх децентралізованого характеру – шляхом трансформації у національні цифрові валюти.

Біографія автора

В.І. Захарченко, Вінницький національний аграрний університет

д.е.н., професор

Посилання

Яковлев А. Теория денег и bitcoin. Теоретичеcкая экономика. 2019. № 7. С. 80-88. URL : file:///C:/Users/user/Downloads/teoriya-deneg-i-bitcoin.pdf

Архірейська Н.В. Державне регулювання ринку криптовалют в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 753-757. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/142.pdf

Волосович С.В. Віртуальна валюта: глобалізаційні виклики та перспективи розвитку. Економіка України. 2016. № 4. С. 68-78. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ EkUk_2016_4_8

Волосович С. Державне регулювання ринку криптовалют: зарубіжний досвід. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 1. С. 97-110. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2018_1_10.

Дмитренко Т.Л., Волкова В.М. Особливості регулювання операцій із віртуальними активами щодо діяльності у сфері майнінгу. Наукові праці НДФІ. 2021. № 2. C. 85-95.

Ковальчук О.В. Адміністративно-правове регулювання ринку криптовалют в Україні. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18: Право. 2021. Вип. 35. С. 321-36. URL: http://www.chasopys.law.npu.kiev.ua/archive/35/6.pdf

Корнєєв В.В., Чеберяко О.В. Криптовалюти: ера і сфера фінансових інновацій. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2018. Вип. 1. С. 40-46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2018_1_8

Любкіна О., Ткаченко О. До питання імплементування міжнародного досвіду регулювання фінансового активу: криптовалюти. Світ фінансів. 2020. Вип. 4. С. 157-167. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/41335/1/%D0%9B%D0%AE%D0%91%D0%9A%D0%86%D0%9D%D0%90.pdf

Павленко Т.В., Дученко М.М. Регулювання криптовалют: досвід ЄС. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 27. С. 322-328. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/27_2019_ukr/52.pdf

Cмерічевський С.Ф., Суздалєва О.С. Світовий досвsд регулювання криптовалюти. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2020. № 6 (117). С. 15-19. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/6_2020/4.pdf

Криптовалюта. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 (дата звернення: 16.05.2022).

Кульман А. Экономические механизмы / пер. с фр.; под общ. ред.. Н. И. Хрусталевой. Москва: Прогресс, Универс, 1993. 192 с.

Асайя М. Спаси нас, Блокчейн, от нас самих! Forknews.io: вебсайт. 2018. 19 мая. URL: https://forknews.io/blog/001274-spasi-nas-blokchejn-ot-na.html

Головньов С. Чого чекати від легалізації криптоіндустрії в Україні. Бізнес-цензор: вебсайт. 2022. 18 лют. URL: https://biz.censor.net/r3315058

Топ-10 криптовалют на 12 апреля 2022. Іxbt: вебсайт. 2022. 12 апр. URL: https://www.ixbt.com/live/crypto/top-10-kriptovalyut-na-12-aprelya-2022.html

Демьяненко В., Кувшинова О. Регулирование криптовалюты: мировой опыт. Econs.online: вебсайт. 2022. 18 февр. URL: https://econs.online/articles/techno/regulirovanie-kriptovalyuty-mirovoy-opyt/

Ринок криптовалюти: як в країнах світу регулюють віртуальні активи. Слово і діло: аналіт. портал. 2021. 9 вер. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/09/09/infografika/finansy/rynok-kryptovalyuty-yak-krayinax-svitu-rehulyuyut-virtualni-aktyvy

Баранов Р.О. Протидія легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму з використанням віртуальних валют. Державне управління: теорія та практика. 2015. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2016_6_7

Сооснователь Apple назвал біткоін «цифровым золотом». BusinessUa: вебсайт. 2018. 10 июня. URL: http://ru.businessua.com/finance/16622.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-22

Номер

Розділ

Статті