ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА У ТУРИЗМІ: ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.66.2022.268565

Ключові слова:

поведінка споживача, турист, туристична компанія, поведінка туриста, модель поведінки споживача-туриста, методи дослідження, туристичний маркетинг

Анотація

У статті розглянуто особливості моделі та методи вивчення поведінки споживача у туризмі. Актуальність обраної теми статті визначається динамічністю змін споживчої поведінки туристів, радикальними змінами їх вподобань та критеріїв прийняття рішень під дією різних зовнішніх впливів, у першу чергу пандемії COVID-19 та військових дій. Відзначено, що поведінка споживачів послуг на ринку індустрії гостинності та туризму має свої особливості, пов’язані з нематеріальністю туристичних послуг, відстроченим терміном та віддаленістю місця споживання, завищеними очікуваннями туристів, рефлексією та оцінкою власного досвіду туристом.

Для сфери туризму адаптовано п’ятирівневу модель поведінки споживача-туриста і зроблено висновок, що чим більший розрив між очікуваними та дійсними властивостями туристичного продукту, тим гостріша незадоволеність споживача, яка може позначитися на його подальшій поведінці, туристських мотивах, повторному зверненні.

Розглянуто методи дослідження поведінки споживачів у туризмі, акцентовано увагу на методі опитування та фокус-групах, які активно застосовуються у туристичній практиці. Описано результати останніх досліджень поведінки споживачів за власними методиками світових консалтингових агентств, туристичних агрегаторів, експертної спільноти, професійних організацій, туристичних порталів, які повинні брати до уваги гравці туристичного ринку.

Зроблено висновок, що головним трендом зміни споживчої поведінки та споживчих рішень туристів є чинники сталого розвитку, баланс між роботою та особистим життям, підвищення якості життя, оздоровлення, усвідомленість і добробут. Важливо також звернути увагу на мотиви туристів для подорожі та взяти до уваги появу нового платоспроможного молодого покоління споживачів, які мають власні споживчі переваги.

Біографії авторів

Інга Крупенна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку

Мар'яна Кохан, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

бакалавр кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку

Посилання

Алешина И. В. Поведение потребителей.ИР-ПРЕСС, 2000. 384 с.

Балук Н. Р., Басій Н. Ф. Систематизація моделей поведінки споживачів як засіб пошуку напрямків їх удосконалення. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.4. С. 370–376.

Білик М. Ю., Пащевська А. Р., Потопольський А. О. Сутність і специфіка споживчої поведінки на ринку туристичних послуг. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг: Міжнар. наук.-практ. конф., (15–16 груд. 2017 р.). Рівне: РДГУ, 2017. 51 с.

ДАРТ оприлюднює масштабні туристичні дослідження. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/dart-oprilyudnyuie-masshtabni-turistichni-doslidzhennya

Звіт за результатами опитування «Проведення дослідження внутрішнього та виїзного туризму українців». URL: https://drive.google.com/file/d/1VbzkC8sG9muJGJjEUCFkzBfAsIVbke9A/view

Кирьянова Л. Г. Маркетинг и брендинг туристских дестинаций. Юрайт, 2011. 246 с.

Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенз Д. Маркетинг. Гостеприимство и туризм. ЮНИТИ, 1998.

Портал Travel Pulse. URL: https://www.travelpulse.com

Could post-COVID-19 tourists become less adventurous? URL: https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-marketing/news/could-post-covid-19-tourists-become-less-adventurous

Destination X: Where to next? URL: https://amadeus.com/ru/insights/research-report/destination-x-where-to-next

Gen Z. URL: https://fortune.com/tag/gen-z/

Keith R. J. The Marketing Revolution. Ben M. Enis & Keith K. Cox (Eds). Markting Classics. A Selection of Influential Articles. 5th ed. Boston, London, et al.: Allyn and Bacon, Inc., 1985. P. 38–42.

Batchelor D. Six trends that will shake up the travel space in 2022. URL: https://amadeus.com/en/insights/blog/six-trends-that-will-shake-up-the-travel-space-in-2022

The travel trends to watch in 2022. URL: https://fortune.com/2021/12/27/travel-trends-2022-last-minute-fares-bookings-workcation-homeswap-trip-stacking/

Welcome to the TikTok Economy. URL: https://fortune.com/longform/tiktok-economy-monetization-business-social-media-platforms-creators/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12

Номер

Розділ

Статті