ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРАЦІВНИКІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.66.2022.268566

Ключові слова:

лісове господарство, персонал, професійний розвиток, показники аналізу, оцінювання, інтенсивність, результативність

Анотація

Мета статті полягає у систематизації підходів до оцінювання інтенсивності та результативності процедур професійного розвитку працівників лісового господарства України як інструменту підвищення ефективності функціонування суб’єктів господарювання галузі в умовах військового стану та у повоєнний період. Обґрунтовано актуальність обраної тематики дослідження на основі чотирьох доказів щодо особливостей функціонування лісового господарства. Визначено, що основним видом професійного розвитку персоналу виступає процес підвищення кваліфікації та доведено важливість цього виду професійного розвитку для суб’єктів господарювання лісового господарства. Проаналізовано тенденції, що склалися в галузі лісового господарства за останні 20 років у сфері підвищення кваліфікації персоналу. Встановлено роль методико-методичного підґрунтя оцінних процедур у справі підвищення інтенсивності та результативності процесів професійного розвитку персоналу суб’єктів господарювання лісового господарства. Систематизовано оцінний інструментарій інтенсивності та результативності процедур підвищення кваліфікації працівників лісового господарства. Для кожного запропонованого показника оцінки обґрунтовано критерії оцінювання та конкретизовано особливості використання.

Біографії авторів

Оксана Захарова, Черкаський державний технологічний університет

д-р екон. наук, професор, професор кафедри економіки та управління

Анна Крижанівська, Черкаський державний технологічний університет

здобувачка 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Валентина Малимон, Черкаський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

завідувач сектору

Посилання

Лісистість України. ГО «Відкритий ліс». URL: https://www.openforest.org.ua/193710/

Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у розрізі регіонів у 2014–2020 роках. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Товарна структура зовнішньої торгівлі України / Держ. служба статистики України. 2021. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Зайняте населення за видами економічної діяльності у 2012–2021 роках / Держ. служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Хрик В. Формування готовності майбутніх фахівців лісового господарства до професійної діяльності на основі метапредметної інтеграції в аудиторній і позааудиторній діяльності. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2022. Вип. 2. С. 6–15.

Королецька Л. Наукове обґрунтування педагогічної системи формування екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. 2017. № 2. С. 170–174.

Кучеренко С. К., Кот І. П. Сучасне управління професійним розвитком персоналу підприємства. Молодий вчений. 2019. № 11 (2). С. 521–525.

Партика І. В., Ожубко Г. В. Сучасні аспекти професійного розвитку персоналу організації. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. № 2. С. 154–158.

Харун О. А. Професійне навчання як засіб розвитку трудового потенціалу персоналу підприємств за умов євроінтеграції. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 2. С. 73–79.

Абесінова О. К. Методи аналізу професійного розвитку персоналу. Креативний простір. 2021. № 4. С. 30–31.

Вапнярчук Н. М. Світовий досвід професійного розвитку персоналу. Право та інновації. 2020. № 2. С. 63–69.

Положення про професійне навчання кадрів на виробництві / Затв. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України № 127/151 від 26.03.2001 р. Офіційний вісник України. 2001. № 15. Ст. 667. С. 176–185.

Захарова О. В. Методологія аналізу трудових показників на рівні підприємства. Україна: аспекти праці. 2016. № 7–8. С. 18–26.

Статистичний щорічник України за 2008 рік / Держкомстат України; за ред. О. Г. Осауленка; відп. за ред. Н. П. Павленко. Київ: Інформ.-аналіт. агентство, 2009. 566 с.

Статистичний щорічник України за 2009 рік / Держкомстат України; за ред. О. Г. Осауленка; відп. за ред. Н. П. Павленко. Київ: Держ. комітет статистики України, 2010. 566 с.

Статистичний щорічник України за 2010 рік / Держ. служба статистики; за ред. О. Г. Осауленка; відп. за ред. Н. П. Павленко. Київ: Август Трейд, 2011. 560 с.

Статистичний щорічник України за 2011 рік / Держ. служба статистики; за ред. О. Г. Осауленка; відп. за ред. О. Е. Остапчук. Київ: Август Трейд, 2012. 559 с.

Статистичний щорічник України за 2012 рік / Держ. служба статистики; за ред. О. Г. Осауленка; відп. за ред. О. Е. Остапчук. Київ: Держ. служба статистики України, 2013. 552 с.

Статистичний щорічник України за 2013 рік / Держ. служба статистики; за ред. О. Г. Осауленка; відп. за ред. О. А. Вишневська. Київ: Держ. служба статистики України, 2014. 534 с.

Статистичний щорічник України за 2014 рік / Держ. служба статистики; за ред. І. М. Жук; відп. за ред. О. А. Вишневська. Київ: Держ. служба статистики України, 2015. 586 с.

Публічний звіт голови Державного агентства лісових ресурсів України за 2020 р. URL: https://forest.gov.ua/storage/app/sites/8/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8/publichniy-zvit-derzhlisagentstva-za-2020.pdf

Захарова О. В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування: монографія. Донецьк: ДРУК-ІНФО, 2010. 378 с.

Захарова О. В. Аналіз трудових показників: навч. посіб. Донецьк: ДонНТУ, 2014. 461 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-20

Номер

Розділ

Статті