ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ У СФЕРІ HR-ПРОЦЕСІВ: НАПРЯМИ, ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.66.2022.268584

Ключові слова:

діджиталізація, кадровий потенціал, Human resource management, автоматизація HR процесів, хмарні сервіси, віртуальна реальність, штучний інтелект

Анотація

У статті розглянуто особливості розвитку діджиталізації в управлінні розвитком кадрового потенціалу серед вітчизняних підприємств, що потребує застосування досвіду зарубіжних країн, які орієнтуються на оптимізацію бізнесу, дієві IT-рішення, забезпечення якості персоналу. Визначено головні напрями розвитку систем управління в умовах діджиталізації менеджменту: сприяння прискоренню інноваційних ініціатив, прогностичний моніторинг ринкового середовища, оцінка чинників впливу на конкурентоспроможність компанії, розроблення дорожніх карт на основі галузевих пріоритетів та клієнтського досвіду. Разом із цим розглянуто формування кадрового потенціалу, комплексну синхронізацію всіх видів діяльності, розвиток культури та компетенцій інформаційного обміну, модернізацію ІТ-систем, застосування аналітики та Big Data. Визначено органічне поєднання цифрових HR з  мобільними додатками, соціальними мережами, хмарними технологіями, віртуальною реальністю, штучним інтелектом з метою створення сприятливих умов для поліпшення роботи працівників, рекрутингу та звільнення персоналу тощо.

Біографії авторів

Михайло Ведерніков, Хмельницький національний університет

д-р екон. наук, завідувач кафедри HR-інжинірингу у бізнес-економіці

Леся Волянська-Савчук, Хмельницький національний університет

канд. екон. наук, доцент кафедри HR-інжинірингу у бізнес-економіці

Оксана Чернушкіна, Хмельницький національний університет

канд. екон. наук, доцент кафедри HR-інжинірингу у бізнес-економіці

Наталія Базалійська, Хмельницький національний університет

канд. екон. наук, доцент кафедри HR-інжинірингу у бізнес-економіці

Посилання

Близнюк С. В., Остапенко А. В. Конкурентний потенціал підприємництва як категорія сучасних економічних досліджень. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 7. С. 41–42.

Гудзь О. Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 2 (24). С. 4–12.

Легомінова С. В., Гусєва О. Ю. Діджиталізація – як інструмент удосконалення бізнес-процесів, їх оптимізація. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 1 (23). C. 20−25.

Vedernikov M., Koshonko H., Volianska-Savchuk L., Zelena M., Bazaliyska N., Chernushkina O. Assessment of information and communication support of production systems in the conditions of digital transformation of the national economy. 2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology. 2020. DOI: 10.1109/PICST51311.2020.9468099.

Невмержицька С. М., Петрусенко О. О. Проблеми оцінки ефективності системи управління персоналом. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць Наук.-досл. екон. ін-ту / наук. ред. І. Г. Манцуров. 2014. № 3 (154). C. 185–188.

Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні та світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 6. С. 105–112.

Косинський В. І., Швець О. Ф. Сучасні інформаційні технології: навч. посіб. Київ: Знання, 2012. 319 с.

Краус Н. М., Клаус К. М. Інноваційне табло України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. № 6. URL: http://www.easterneuropeebm.in.ua/6-2017-ukr.

Стратегії високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації: національний та корпоративний аспекти: монографія / Н. П. Мешко, О. М. Сазонець, О. А. Джусов та ін. Донецьк: Юго-Восток, 2012. 470 c.

Vedernikov M., Zelena M., Volianska-Savchuk L., Litinska V., Boiko J. Management of the social package structure at industrial enterprises on the basis of cluster analysis. TEM Journal. 2020. Vol. 9 (1). P. 249–260.

Соколова Г. Б. Деякі аспекти розвитку цифрової економіки в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1 (51). С. 92–96.

Testing the fruitfulness of the institutional environment for the development of innovative-entrepreneurial universities in Ukraine / A. Stavytskyy et al. Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol. 17. Iss. 4. Р. 274–288.

Using blockchain technology for boost cyber security / А. Farion et al. 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (June 5–7, 2019). Ceske Budejovice, Czech Republic, 2019. Р. 452–455.

Жуковська В. М. Цифрові технології в управлінні персоналом: сутність, тенденції, розвиток. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 2. C. 13–17.

Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу: аналіт. записка / В. С. Куйбіда та ін. Київ: НАДУ, 2019. 28 с.

Digital HR – майбутнє кадрового адміністрування / С. Г. Рудакова та ін. Бізнес Інформ. 2020. № 1. С. 265–270.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-20

Номер

Розділ

Статті