ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО КЛАСТЕРА «ЧЕРНІВЦІ НАВЧАЮТЬСЯ» ЯК ЕЛЕМЕНТУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.66.2022.268612

Ключові слова:

освітній кластер, підкластер «Освіта», підкластер «Бізнес», підкластер «Інновації та маркетинг», підкластер «Стейкхолдери», вертикальні та горизонтальні взаємозв’язки освітньої підсистеми

Анотація

У статті обґрунтовано пілотний проєкт створення освітньо-професійного кластера «Чернівці навчаються» як одного з необхідних елементів концептуальної трансформації регіональної освітньої мережі та соціально-економічного розвитку Чернівецької області на основі мережевих технологій. Сформовано ключову мету і основні цілі професійно-освітнього кластера, які агреговані відповідно до чотирьох підкластерів: «Освіта», «Бізнес», «Інновації та маркетинг», «Стейкхолдери».

Запропоновано визначення категорії «освітній кластер». Визначено основні напрями діяльності кластера та описано портрет учасників освітньо-професійного кластера «Чернівці навчаються». Розроблено модель професійно-освітнього кластера.

Акцентовано, що професійно-освітній кластер дозволить інтегрувати в єдину мережу заклади освіти, які готують працівників і спеціалістів для індустрії гостинності, ресторанного та туристичного бізнесу Чернівецької області, представників реального бізнесу та стейкхолдерів для реалізації безперервної освіти і просування іміджу Буковини як освітнього хабу індустрії гостинності та туризму. А мережева організація кластера передбачає універсальну модульну структуру, в якій вилучення чи заміна одного з вузлів не руйнує кластер.

Зроблено висновок, що професійно-освітній кластер дозволить налагодити повноцінну взаємодію організацій освітньої та бізнесової підсистеми, представленої потенційними роботодавцями.

Біографії авторів

Ірина Буднікевич, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку

Надія Романюк, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

канд. екон. наук, асистент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку

Посилання

Любченко Н. В. Потенціал кластерних механізмів як ресурс управління освітою в умовах децентралізації влади. Вісник післядипломної освіти. Серія: Управління та адміністрування. 2016. Вип. 2. С. 65–81. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpoupra_2016_2_10

Нємцева І. А. (Крупенна І. А.) Організаційна культура в системі стратегічного управління вищими навчальними закладами України: монографія. Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2012. 256 с.

Fuller C. Designing a network of education innovation clusters. 2015. URL: http://digitalpromise.org/2015/03/06/designing-a-network-of-education-innovation-clusters/

Etzkowitz H. The triple helix: university-industry-government innovation in action. New York: Routledge, 2008.

Hamdouch A. Innovation clusters and networks: a critical review of the recent literature. 19th EAEPE Conference. Porto, Portugal, 2007.

Porter M. E. On competition. Boston: Harvard Business School Press, 1998.

Опубліковано

2022-12-12

Номер

Розділ

Статті