ДЕРЖАВНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.66.2022.268613

Ключові слова:

управління, біоресурси, природокористування, аграрний сектор, результативність, державна політика, національна економіка

Анотація

Система управління в аграрному секторі формується в результаті взаємодії людини та оточуючого природного середовища під час здійснюваної виробничо-господарської діяльності. Біоресурси виступають в якості явища та процесів, що породжують науково-прикладні проблеми, які обираються для пізнання як об'єкт дослідження. В реальній економіці біоресурси є об’єктом управління, що потребує спеціально організованих впливів ззовні для досягнення визначених цілей. Цілісна єдність функціональних та інституціональних елементів системи управління ресурсами аграрного сектора має дуальний характер, що формує зміст, якість, інгресію та синергію управлінського процесу.

В статті визначено підходи щодо визначення пріоритетів державної та регіональної  політики з управління ресурсами в аграрному секторі економіки, що ґрунтуються на об’єктивній необхідності поєднання та балансування державних регуляторів з дією саморегулювання виробничо-господарської діяльності при керуванні сільською галузевою та територіальною економікою на засадах підприємництва, ринкової конкуренції, права власності, екологічної безпеки.

Біографії авторів

Олексій Гуцалюк, Приватний заклад вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»

д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту і адміністрування

Олег Захарченко, Приватний заклад вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»

д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту і адміністрування

Оксана Якушева, Черкаський державний технологічний університет

к.е.н., докторант, доцент, доцент кафедри економіки та управління

Посилання

Klokar O.O. Formuvannja mehanizmu efektyvnogo vidtvorennja resursnogo potencialu agrarnogo sektora ekonomiky: monografija. Bila Tserkva: Bila Tserkva National Agrarian University, 2012. 412 p.

Makarenko A.P. Theory and practice of state regulation in the agricultural sphere: monograph. K.: NSC «Institute of Agrarian Economy» of the Ukrainian Academy of Sciences, 2009. 636 p.

Krylenko V.I. Economic security of the agricultural sector: problems of regulation and provision: monograph. Mykolaiv: Publisher V.P. Shamrai, 2014. 468 p.

Pavlova G.E. Innovative development of the agricultural sector of the national economy: theoretical foundations, methodology, management mechanisms: monograph. Kyiv: LLC DCS Center, 2015. 354 p.

Samofatova V.A. Sustainable development of the agro-food sector of the region: theory, methodology, management: monograph. Odesa: Astroprint, 2018. 312 p.

Balakhonova O.V. Region: analysis and management of the development process: monograph / edited by prof. V.I. Zakharchenko. Vinnytsia: Vinnytsia Gazeta. 2011. 400 p.

Novikov. Yu.M. State mechanisms of regulation of the economy of Ukraine: monograph. Simferopol: VD «ARIAL», 2009. 332 p.

Rostalnyi G. The role of state regulation of the economy in the transition period. Actual problems of politics: a collection of scientific papers. Vol. 8. Odesa: Legal literature, 2000. P. 104-108.

Bevs S.I. The purpose of state regulation of economic activity. Journal of the Kyiv University of Law, 2014/4. P. 90-93.

The system of state management and regulatory bodies in the field of entrepreneurial activity: monograph / edited by Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine, Doctor of Law V. S. Shcherbyna. Kyiv: Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2010. 228 p.

Vinnyk O. M. Means of self-regulation in public-private partnership relations. Law and Innovation, 2014. No. 1-2 (5-6). P. 12-20.

Shcherbina V.S. Concepts and types of means of regulation of economic activity. Bulletin of Kyiv National University named after T.G. Shevchenko, 2012. Vol. 94. P. 10-15.

Bila I.S., Salatyuk N.M. World experience of state regulation of entrepreneurship. Problems of the economy, No. 1. 2014. P. 26-30.

Stelmashuk A. M. State regulation of the economy: educational manual. Ternopil: TANG, 2000. 315 p.

Shvayka L.A. State regulation of the economy: a study guide. K.: Znannia, 2006. 435 p.

Smolin G.V. State regulation of economic activity: a course of lectures. Lviv: Lviv State University of Internal Affairs, 2012. 528 p.

Tretyak G.S., Blishuk K.M. State regulation of the economy and economic policy: training. manual Lviv: LRIDU NADU, 2011. 128 p.

Zapototochny I.V., Zakharchenko V.I. State regulation of the regional economy / according to general ed. Doctor of Economics, Prof. Zakharchenko V.I. Kharkiv - Lviv - Odesa: «Odyssey» LLC, 2003. 592 p.

Shcherbina V.S. Commercial law: textbook. 6th ed., revision. and added K.: Yurinkom Inter, 2013. 640 p.

Horlachuk V.V., Lazareva O.V. Management of land resources: Workshop for students of specialty 193 Geodesy and land management. Mykolaiv: Publishing House of the ChNU named after Petra Mohyly, 2018. 88 p.

Horlachuk V.V., Belinska S.M. Prerequisites for the introduction of the land market for commodity agricultural production in Ukraine. Economy of APC, 2007. No. 7. P. 18-20.

Danylenko A.S. The main directions of improvement of land relations and their role in the formation of the national food security strategy of Ukraine in the 21st century. Economy of the agricultural sector, No. 4. P. 28-32.

Dobryak D.S., Budziak V.M., Budziak O.S. Effectiveness of ecologically safe use of lands of Ukraine in market conditions. Economy of Ukraine, 2013. No. 7. P. 83-94.

Novakovsky L.Ya. Problems of methodical provision of normative monetary valuation of agricultural lands. Bulletin of Agrarian Science, 2015. No. 12. P. 11-16.

Fedorov M.M. Peculiarities of formation of the agricultural land market in Ukraine. Economy of the agricultural sector, No. 5. P. 73-78.

Khvesyk M.A., Golyan V.A. Institutional provision of land use: theory and practice: monograph. K.: NAU Book Publishing House, 2006. 260 p.

Zakharova О., Podluzhna N., Yakusheva O., Yakushev O. Regional Policy of Advanced ICT in the Minds of Forming Economy Knowledge. 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference, ICTERI 2020; Kharkiv; Ukraine. Volume 2740, pp. 386-391.

Mann R., Martinovich V., Yakusheva O. The peculiarities of working capital management at agroindustrial enterprises of Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 16(2), 260-268. doi:10.21511/ppm.16(2).2018.24

Hutsaliuk O.M. Justification of the organizational and economic mechanism for regulating production costs of enterprises of the agro-industrial complex of Ukraine. Peculiarities of socio-economic progress of the national economy in the conditions of informational and technological challenges: a collective monograph. Truskavets: Posvit, 2020. P. 102-111.

Hutsaliuk O.M., Bondar Yu.A. Methods of regulating and optimizing production costs of agricultural products in the management accounting system of small and medium-sized businesses. Scientific Bulletin of the Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Series: Economics and management in the oil and gas industry. 2020. No. 2 (22). P. 51-59.

Hutsaliuk O.M., Bondar Yu.A., Kovalenko-Marchenkova E.V. Determination of directions for improvement of the organizational and economic mechanism of diversification of used resources and management of production costs. Economic innovations. 2021. Vol. 23. No. 1 (78). P. 75-83.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-20

Номер

Розділ

Статті