ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІТ-СФЕРИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.67.2022.278689

Ключові слова:

принципи, економічна політика, ІТ-сфера, Україна, розвиток

Анотація

У статті подано обґрунтування системи принципів, на яких має базуватися економічна політика регулювання розвитку ІТ-сфери в Україні. Встановлено, що для забезпечення ефективності процесу формування економічної політики регулювання розвитку ІТ-сфери в Україні органи влади мають дотримуватися дев’яти принципів, а саме: принцип науковості; принцип справедливості; принцип комплексності; принцип пріоритетності; принцип стратегічної орієнтації; принцип адаптивності; принцип синергетичності; принцип інклюзивності; принцип євроінтеграції.

Отже, багатовекторний розвиток ІТ-сфери, орієнтований на новітні технології та інформаційні продукти, має бути стратегічно спрямований на досягнення цілей сталого розвитку, мінімізацію корупційних проявів та підвищення соціальних стандартів життя, втілення найпріоритетніших для розвитку економіки України ІТ-проєктів, обумовлює масштабність процесів цифровізації та діджиталізації країни, необхідність закладання в основу інструментарію економічної політики останніх досягнень в ІТ-сфері, забезпечення молоді якісною ІТ-освітою, а фахівців – високопродуктивною комп’ютерною технікою. При цьому варто зосередити увагу на європейському векторі розвитку та реінтеграції українців, які під час війни отримали статус осіб з інвалідністю.

Біографія автора

Олександр Марченко, Черкаський державний технологічний університет

викладач

Посилання

Шестаковська Т. Л. Вплив Європейської інтеграції на розвиток економічної політики України. Зб. наук. праць Університету державної фіскальної служби України. 2020. № 1-2. С. 354–369.

Ревенко А. Д. Євроінтеграційна економічна політика України впродовж 2013-2020 рр. у контексті нових викликів. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. 2021. Вип. 8. С. 119–135.

Венцель В. Т. Комплементарність соціальної та економічної політики держави: теоретично-прикладні аспекти та сучасні тенденції. Актуальні проблеми державного управління. 2019. № 1. С. 19–26.

Ситник Й. С. Підходи до формування економічної політики розвитку промислових підприємств України. Економічний аналіз. 2018. Т. 28. № 3. С. 78–85.

Углава А. О., Сакун Л. М. Регіональна економічна політика в сфері малого та середнього підприємництва. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. № 1. С. 173–176.

Джабраілов Р. А. Принцип справедливості і його вплив на формування державної економічної та соціальної політики. Економіка та право. 2019. № 2. С. 3–16.

Микитась В. В. Теоретичні аспекти формування ефективної економічної політики держави за сучасних умов. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 34. С. 3–8.

Штуца В. М. Проблеми інтеграції економічної та екологічної політики України. Актуальні проблеми політики. 2016. Вип. 57. С. 21–31.

Герасимчук В. Г. Роль держави в забезпеченні конкурентоспроможності промислового виробництва в умовах трансформації світової економіки. Ринково-орієнтоване управління інноваційним розвитком. Харків: Діса плюс, 2015. 215 с.

Про утворення Тимчасової депутатської комісії Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом: Постанова Верховної Ради України від 19 груд. 1992 р. № 2894-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-12#Text

Про проект Закону України про боротьбу з корупцією: Постанова Президії Верховної Ради України від 16 верес. 1993 р. № 3438-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3438-12#Text

Про Національну програму боротьби з корупцією: Указ Президента України від 10 квіт. 1997 р. № 319/97. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/319/97#Text

Міжнародне антикорупційне законодавство та Конвенція ООН проти корупції: до чого тут Україна? Офіс доброчесності НАЗК. URL: https://prosvita.nazk.gov.ua/blog/ofis-dobrochesnosti-ogoloshuye-pro-zapusk-antykoruptsijnyh-urokiv

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text

Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки: Указ Президента України від 21 жовт. 2011 р. № 1001/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011#Text

Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки: Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1699-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1699-18#Text

Цілі до 2024 р. Міністерство цифрової трансформації України. URL: https://thedigital.gov.ua/ministry

Індекс сприйняття корупції-2022. URL: https://cpi.ti-ukraine.org/

Овчаренко Р. В. Государственный механизм реализации принципа социальной справедливости: дис… д-ра наук по гос. упр.: спец. 25.00.02 / Донецк. гос. ун-т управл. Мариуполь, 2015. 380 с.

Манцуров І., Манцуров Д., Храпунова Я. Міжнародні стандарти інклюзивного розвитку як основа формування ефективної економічної політики держави. Журнал європейської економіки. 2018. Т. 17. № 4. С. 413–437.

Реєстр суб’єктів освітньої діяльності. Єдина державна електронна база з питань освіти. Черв. 2022 р. URL: https://info.edbo.gov.ua/.

Захарова О. В., Проданова Л. В. Потенціал вищої освіти України у підготовці конкурентоспроможних

ІТ-фахівців для повоєнного відновлення економіки країни. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: тези доп. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (ІТОНТ-2022), (м. Черкаси, 23-25 черв. 2022 р.). Черкаси: ЧДТУ, 2022. С. 199-201.

Zakharova O. Ukraine’s loss of human capital due to demographic, socio-economic and socio-political crises, 1990-2019. Revista Galega de Economia. 2020. Vol. 29. No. 2. P. 1–14. URL: http://dx.doi.org/10.15304/rge.29.2.6872

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-22

Номер

Розділ

Статті