СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.69.2023.288333

Ключові слова:

регіон, конкурентні переваги, конкурентоспроможність, стратегія, стратегічне планування, тактичне планування

Анотація

Анотація. Дослідження вчених-економістів здебільшого присвячені питанням забезпечення належного рівня конкурентоспроможності країни та пошуку шляхів підвищення рейтингу конкурентоспроможності України у світовому рейтингу. Водночас залишається багато невирішених
проблем, пов’язаних із конкурентоспроможністю регіонів країни та необхідністю розробки стратегії управління розвитком регіональної конкурентоспроможності, що свідчить про актуальність теми дослідження. Метою статті є теоретичне обґрунтування сутності регіональної
конкурентоспроможності та розробка стратегії розвитку регіональної конкурентоспроможності. У статті досліджено сутність поняття «конкурентоспроможність» щодо різних об’єктів: країни, регіону, підприємства, продукції. Досліджено та визначено конкурентні переваги регіону. Індикатори, за допомогою яких виконується оцінка рівня конкурентоспроможності регіону, згруповано у блоки. Розроблено алгоритм підвищення конкурентоспроможності регіону, який представлено у вигляді послідовних кроків: визначення стратегічного рівня конкурентоспроможності регіону; визначення основних споживачів і покупців регіонального виробництва; визначення і нарощування стратегічних факторів конкурентоспроможності регіону; формування стратегії розвитку конкурентоспроможності регіону; активізація якості регіонального бізнес-середовища; формування конкурентного регіонального ринку. Доведено необхідність стратегічного планування розвитку конкурентоспроможності регіону, з’ясовано завдання та основні характеристики стратегічного планування. Запропоновано механізм стратегічного управління розвитком конкурентоспроможності регіону, який передбачає послідовне виконання таких етапів: визначення цільових показників розвитку регіону; стратегічна оцінка конкурентоспроможності регіону; виконання необхідних вимірювань у регіоні; реалізація і корегування стратегічного плану. Розроблено механізм тактичного планування розвитку конкурентоспроможності регіону, який передбачає створення інформаційної бази про регіон; виконання SWOT-аналізу регіону; позиціонування регіону; розробку маркетингової та логістичної стратегії; реалізацію розробленого плану та моніторинг і контроль за його виконанням.

Біографія автора

Руслан Манн, Черкаський державний технологічний університет

доктор економічних наук, професор

Посилання

Cherep. O.G., & Kurdupa, V.S. (2022). Evaluation of the competitiveness of Ukraine. Bulletin of Khmelnytskyi National University, 1, 31-36. Retrieved from http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2022/03/2022-en-1-05.pdf.

Dmitriev, I.A., Kirchata, I.M., & Shershenyuk, O.M. (2020). Competitiveness of the enterprise. Kharkiv: FOP Brovin O.V.

Economic encyclopedia, 2. (2001). Ed. Mocherny, S.V. et al. Kyiv: Akademiya.

Heckscher, E. (1919). The effect of foreign trade on the distribution of income. Ekonomisk Tidskrift, 21, 497-512.

Hoblyk, V.V. (2023). Competitiveness of the region's economy and regional development. Economy and society, 47, 1-4. Retrieved from https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2163/2092.

Ilchyshyn, S.M., & Zaviyska, O.I. (2011). Algorithm for managing the competitiveness of a trading enterprise. Scientific bulletin of NLTU of Ukraine, 21.7, 309-316. Retrieved from https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2011/21_7/309_Ilc.pdf.

Koyuda, O.P. (2013). Analysis of the competitiveness of Ukraine and its regions. Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property, 1(3), 55-59. Retrieved from https://journals.uran.ua/tpa_pstu/article/view/20682.

Kozik, V.V., Pankova, L.A., & Danylenko, N.B. (2002). International economic relations, (3-d ed., rev. and suppl.). Kyiv: Znannia-Press.

Kvasko, A.V. (2017). Analysis of methods for assessing the competitiveness of the enterprise. Scientific notes of the Ukrainian Academy of Printing, 1(54), 111-118. Retrieved from https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23737.

Liba, N.S. (2022). Competitiveness: Regional aspect. Market economy: modern management theory and practice, 21, 3(52), 170-178. Retrieved from http://rinek.onu.edu.ua/article/view/275800/275062.

Maslivets, G.Yu., & Grynchuk, N.M. (2022). Improvement of the mechanism of the regional competitiveness management system. Academic notes of TNU named after V.I. Vernadskyi. Series: Public management and administration, 4, 33(72), 39-44. Retrieved from https://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/4_2022/7.pdf.

Ohlin, B. (1933). Interregional and international trade. Harvard Economic Studies, XXXIX. London: Humphrey Milford.

Perminova, S.O., Savytska, O.M., & Omelchenko, Y.V. (2018). Increase in the competitiveness of enterprises in the context of their strategic development. Electronic scientific publication "Efficient Economy", 42, 1-9. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/42.pdf.

Porter, M. (2020). Competitive strategy. Techniques of industry and competitor analysis. Kyiv: Nash format.

Shvets, V.Ya., & Ivanova, M.I. (2012). Formation and assessment of competitiveness of the regions of Ukraine in the conditions of economic globalization. Academic review, 2(37), 67-74.

Smith, A. (2018). Research on the nature and causes of the wealth of nations. Kyiv: Nash format.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-29

Номер

Розділ

Статті