ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В РАМКАХ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.69.2023.288382

Ключові слова:

Угода про асоціацію з Європейським Союзом, європейська інтеграція, показники рівня інноваційного розвитку, інноваційний потенціал

Анотація

Анотація. Підписання Угоди про асоціацію у 2014 р. передбачає розвиток інноваційного співробітництва між Україною та ЄС. Тому доцільно проаналізувати і дослідити розвиток інноваційної діяльності в Україні з моменту підписання, оцінити ефективність цієї угоди, виявити слабкі і сильні сторони діяльності України як новатора в цьому аспекті та надати відповідні рекомендації. Теоретична база дослідження ґрунтується на аналізі праць науковців і законодавчому потенціалі. В працях доводиться зв’язок інноваційного розвитку з асоціаційним процесом з Європейським Союзом (ЄС). Проводиться аналіз Бази даних з міжнародними рейтингами, такими як Глобальний інноваційний індекс (Global Innovation Index), Індекс інновацій (Bloomberg Innovation Index), Індекс глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index) та Табло інновацій ЄС (EU Innovation Scoreboard). Об’єктом дослідження є інноваційний розвиток країни і, відповідно, сучасний стан інноваційного розвитку України в умовах імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. Метою дослідження є визначення рівня інноваційного розвитку в Україні, виділення основних переваг та недоліків та надання відповідних рекомендацій щодо покращення умов інноваційного розвитку в країні в рамках Угоди про асоціацію. Наукова новизна. Результати дослідження спрямовані на вдосконалення механізмів впровадження інновацій на основі ґрунтовного аналізу динаміки показників, що характеризують рівень інноваційного розвитку в країні з моменту підписання Угоди, дають можливість системно вибудувати програму подальшого розвитку і показують перспективи впровадження інновацій. Висновки. В контексті сучасних викликів, недосконалої інноваційної політики, законодавчої бази і особливо – загроз суверенітету України маємо низький рівень розвитку інститутів, науково-дослідних установ, кластерів та інфраструктури, відсутні механізми захисту авторських прав, інтелектуальної власності та інвесторів. З метою вирішення існуючих проблем у сфері інноваційного розвитку в країні основними завданнями державної інноваційної політики України мають стати створення ефективних інститутів влади, прозорої податкової системи та механізмів захисту іноземних інвесторів, авторського права та інтелектуальної власності, збільшення фінансування наукових досліджень і розробок, створення центрів трансферу технологій на базі стандартів ООН та повне використання переваг і можливостей Угоди про асоціацію з ЄС. На основі аналізу динаміки показників рівня інноваційного розвитку України виявлено слабкі місця, що перешкоджають реалізації інноваційного потенціалу України. Незважаючи на чинну Угоду між Україною та ЄС, яка має стимулювати розвиток технологій в Україні, рівень інноваційного розвитку в країні все ще залишається низьким та значно відстає від рівня держав ЄС. Таким чином, Україна не повною мірою користується перевагами Угоди про асоціацію, а наведені рекомендації щодо підвищення рівня інноваційного розвитку в Україні на основі європейського досвіду мають сприяти розробці стратегії створення та впровадження інновацій, пошуку шляхів підвищення конкурентоспроможності економіки України шляхом реалізації її інноваційного потенціалу.

Біографії авторів

Олександр Нефедов, Черкаський державний технологічний університет

аспірант PhD

Микола Слинько, Черкаський державний технологічний університет

доктор філософії з економіки, старший викладач кафедри економіки та управління

Посилання

Association Agreement between the European Union and Ukraine. (2014). Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu.

Babenko, V., Pasmor, M., Pankova, Ju., & Sidorov, M. (2017). The place and perspectives of Ukraine in international integration space. Problems and Perspectives in Management, 15, 115-121.

Babenko, V., Perevozova, I., Kravchenko, M., Krutko, M., & Babenko, D. (2020). Modern processes of regional economic integration of Ukraine in the context of sustainable development. E3S Web of Conferences, 166, 1-6.

Correlation. Correlation coefficient. (2021). Retrieved from https://teta.at.ua/statustuka/lekcija13.pdf.

Egorov, I.Y., Odotiuk, I.V., & Salikhova, O.B. (2016). Implementation of high technologies in the economy of Ukraine: scientific report. Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine, State Institution "Institute for Economics and Forecasting".

European innovation scoreboard. (2023). Retrieved from https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en.

GDP per capita (current US$). The World Bank. (2023). Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD.

Haustova, V. (2015). Industrial policy in Ukraine: formation and forecasting: monograph. Kharkiv: Inzhek Publishing House.

Horizon 2020. Ministry of Education and Science of Ukraine, (2020). Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/tag/gorizontH2020.

Kniazevych, А., Kyrylenko, V., & Golovkova, L. (2018). Innovation infrastructure of Ukraine: assessment of the effectiveness of the action and ways of improvement. Baltic Journal of Economic Studies, 4(1), 208-218.

Kyzym, M.O. (2011). Industrial policy and clustering of the Ukrainian economy: monograph. Kharkiv: Inzhek Publishing House.

Maslennikov, Ye.I., & Dimitrieva, M.I. (2016). Analytical providing of monitoring innovative development of industry the Southern region. Economics: time realities, 2(24), 28-33.

Matiushenko, I.Yu. (2016). The methodical approach to evaluating the innovation potential of Ukraine as a prerequisite for implementing the Fourth Industrial Revolution and the Association with the EU. Business inform, 11, 70-76.

Matyushenko, I.Yu., & Redko, N. (2019). The assessment of Ukraine’s readiness for innovations in the conditions of the spread of technologies of the new industrial revolution. Acta Innovations, 33, 5-19.

Ramazanov, S., Antoshkina, L., Babenko, V., & Akhmedov, R. (2019). Integrated model of stochastic dynamics for control of a socio-ecological-oriented innovation economy. Periodicals of Engineering and Natural Sciences, 7, 2-5.

Rusnak, A., & Prokhorchuk, S. (2018). Innovative capacity of Ukraine’s economy in the international context. Baltic Journal of Economic Studies, 4(3), 264-270.

The Bloomberg Innovation Index. (2015). Retrieved from https://www.bloomberg.com/.

The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. (2020). Retrieved from https://www.weforum.org/.

The Global Innovation Index. Explore the interactive database of the GII 2022 indicators. (2022). Retrieved from https://www.globalinnovationindex.org/analysisHindicator.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-29

Номер

Розділ

Статті