НЕЙРОМЕРЕЖНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.69.2023.288489

Ключові слова:

економічне зростання, економічний розвиток, нейронні мережі, моделювання економічного зростання, моделі економічного зростання

Анотація

Анотація. Стаття присвячена дослідженню процесу економічного зростання як складової економічного розвитку країн з метою розробки нейромережвої моделі, спрямованої на вдосконалення моделювання економічного зростання, його стабілізацію або відновлення після впливу глобалізаційних інтеграційних процесів, кризових явищ. Під час аналізу авторами встановлено, що показники, які використовуються для побудови моделі  економічного зростання за країнами світу, не мають тісного кореляційного зв’язку та відображають різні умови їх функціонування. Встановлено, що для досягнення поставленої мети доцільно застосувати нейронні мережі, що надають можливість з більшою точністю побудувати прогнозну систему економічного зростання. В процесі аналізу використано дані 77 країн світу за показником економічного зростання, проведена оцінка рівня економічного зростання країн, визначена найбільш точна нейромережна модель та оптимальна архітектура мережі. Авторами статті задачі апроксимації експериментальних даних розв’язано за допомогою моделей типу багатошарового персептрону та моделей мережі з радіально-базисними функціями, залежна змінна у моделі позначена через рівень економічного зростання, а незалежні змінні – рівень валового нагромадження, рівень валового заощадження, рівень експорту товарів і послуг, рівень імпорту товарів і послуг, рівень поточних витрат на охорону здоров’я. Обсяги навчальної, тестової та контрольної вибірок, розроблені нейромережні моделі та отримані результати моделювання економічного зростання представлені в роботі графічно. Розроблена авторами нейромережна модель є достатньо адекватною, що підтверджено обсягом оброблених даних та отриманих результатів. Нейромережна модель економічного зростання придатна для подальшого використання в процесі його прогнозування у різних країн світу.

Біографії авторів

Марина Петченко, Харківський національний університет внутрішніх справ

кандидат економічних наук, доцентка, доцентка кафедри соціальних та економічних дисциплін факультету № 2

Олександр Якушев , Черкаський державний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри соціального забезпечення

Оксана Якушева, Черкаський державний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцентка, доцентка кафедри економіки та управління

Аліна Біліченко, Харківський національний університет внутрішніх справ

курсантка факультету № 2

Посилання

Hussain, B., Naqvi, S. A. A., Makhdum, M. S. A., & Shah, S. A. R. (2019). Influence of infrastructure development on economic growth in BRICS countries. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 41(3), 305-317. https://doi.org/10.15544/mts.2019.25

Irtyshcheva, І. О., Boiko, E. О., & Danik, N. V. (2021) Formation of sustainable economic growth based on organic production and resource-saving model. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. V. 6. No. 3. 123-129.

Kaleniuk, І., Antoniuk, L., Kuklin, О., Tsymbal, L., & Tsyrkun, О. (2022). Modeling the impact of intellectualization on economic growth in Ukraine. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 4(45), 175-190. URL: https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3834

Kovalenko, V., Sheludko, S., Slatvinska, M. О., Serheieva, О., & Kulikova, E. О. (2020). Monetary regulation in the economic growth of the state. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 3(34), 72-82. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i34.215411

Makohon, V. (2021). The impact of budget policy on the country's economic growth. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(36), 243-249. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.227771

Omerovic, S., Friedl, H., & Grün, B. (2022). Modelling multiple regimes in economic growth by mixtures of generalised nonlinear models. Econometrics and Statistics, 22, 124-135. https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2021.02.008

Oskonbaeva, Z. (2018). The relationship between financial development and economic growth: on the example of countries with transition economies. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 3(26), 418-424. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i26.121844

Petchenko, M. V. (2018) The impact of fiscal policy on the economic growth of developing countries: experience and lessons for Ukraine. Global and national economic problems: electronic scientific publication on economics. N. 22. URL: http://www.global-national.in.ua/issue-22-2018

Shvets, S. М. (2020) Modeling the impact of public debt on economic growth in Ukraine. Economics and forecasting. No.3. 146-156.

Sriket, H., & Suen, R. M. (2022). Sources of economic growth in models with non-renewable resources. Journal of Macroeconomics, 72.https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2022.103416

Sumtsov, V. H., & Filippova, І. H. (2010) Ukraine: models of economic growth. The formation of a market economy: a collection of scientific works. V. 3. Kyiv: KNEU. 336-346.

Telnova, H. (2016) Government debt as a contradictory factor of economic growth. Journal of life economics. 2016. No. 10. 49-58.

Telnova, Н. (2019) Conceptual approaches to economic growth: the need to transform national financial policy imperatives. Economics of Development. No. 4 (18). 1-10.

Tuholukov, А. S. (2018) Analysis of existing models of economic growth with an innovative component. Bulletin of the Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University. Economic sciences. Iss. 13. 151-157.

World Bank Website. URL: https://data.worldbank.org/indicator

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-29

Номер

Розділ

Статті