МІЖНАРОДНЕ ЗМАГАННЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ: МЕТОДОЛОГІЯ НЕПАРАМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.69.2023.289273

Ключові слова:

аналіз охоплення даних, ефективність національних економік, технічний прогрес, світовий (глобальний) технологічний рубіж, фактори виробництва, технологічні пропорції

Анотація

Статтю присвячено розробленню методології непараметричного моделювання динаміки показників ефективності країн із урахуванням світового технологічного прогресу. В основу дослідження покладено метод DEA з двома входами. Пропоновані моделі побудовані в системі координат «працемісткіcть – капіталомісткість». В процесі свого розвитку країни послідовно перетинають світові технологічні рубежі різних порядків – від менш ефективного до все більш ефективнішого. Елементарними стратегіями країни на площині інтенсивностей факторів виробництва є: 1) рух у колишньому напрямку, не зважаючи на положення більш ефективних країн; 2) рух у напрямку тієї більш ефективної країни, наближення до якої вимагає або мінімальної зміни попереднього вектору розвитку, або мінімальної зміни поточної пропорції між факторами виробництва. Для відображення глобальних тенденцій будуються теоретичні лінії – міжнародні шляхи технологічного прогресу. Кожен такий шлях є опуклою оболонкою станів країн, і, на відміну від світового технологічного рубежу, має додатний нахил. Якщо глобальні чинники розвитку переважатимуть над внутрішніми, країни поділяться на групи, кожна з яких буде рухатися власним технологічним шляхом. В межах окремої групи більш відстала країна обиратиме за зразок більш передову країну. Країна, що розташована на останній (найбільш ефективній) ділянці свого міжнародного технологічного шляху, рухатиметься в напрямку певного віртуального стану. Залежно від характеру глобальної технологічної тенденції, міжнародні шляхи технологічного прогресу можуть вести до конвергенції пропорцій факторів виробництва країн з різних груп або до їх дивергенції. В першому випадку усі міжнародні шляхи завершуватимуться в точці найвищої ефективності. У випадку дивергенції технологічних пропорцій можливі шляхи, що оминають цю точку, наближаючи країни до нескінченної продуктивності одного фактору виробництва за скінченного рівня продуктивності другого.

Біографії авторів

Іван Загоруйко, Черкаський державний технологічний університет

кандидат економічних. наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та бізнесу

Леся Петкова, Черкаський державний технологічний університет

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та бізнесу

Посилання

Ağan, B. (2022). Technological Achievement of the World: An Update and Analysis of Countries, Continents and Periods. İzmir Journal of Economics, 37(1), 250–268. doi:10.24988/ije.1005608

Amavilah, V. H., & Rodriguez Andres, A. (2023). Technological knowledge progress: Were famous laws almost correct in developing and emerging economies? PLoS ONE 18(5). doi:10.1371/journal.pone.0283107

Ault, J. K., & Spicer, A. (2022). The formal institutional context of informal entrepreneurship: A cross-national, configurational-based perspective. Research Policy, 51(9). doi:10.1016/j.respol.2020.104160

Braun, M., Bustos, S. & Felipe Céspedes, L. (2021). Innovation Strategy and Economic Development. Center for Global Development, Working Paper 590. https://www.cgdev.org/publication/innovation-strategy-and-economic-development

Carracedo, P. & Puertas, R. (2022). Country Efficiency Study Based on Science & Technology Indicators: DEA Approach. International Journal of Innovation and Technology Management, 19(01). doi:10.1142/S0219877021400058

Krüger, J.J. (2020). Long-run productivity trends: A global update with a global index. Review of Development Economics, 24(4), 1393–1412. doi:10.1111/rode.12699

Lafuente, E., Ács, Z. J., Sanders, M., & Szerb L. (2020). The global technology frontier: productivity growth and the relevance of Kirznerian and Schumpeterian entrepreneurship. Small Business Economics, 55(1), 153–178. doi:10.1007/s11187-019-00140-1

Lafuente, E., Ács, Z. J., & Szerb, L. (2022). A composite indicator analysis for optimizing entrepreneurial ecosystems. Research Policy, 51(9). doi:10.1016/j.respol.2021.104379

Mastromarco, C., & Simar, L. (2021). Latent heterogeneity to evaluate the effect of human capital on world technology frontier. Journal of Productivity Analysis, 55(2), 71–89. doi:10.1007/s11123-021-00597-x

Mitropoulos, P. & Mitropoulos, A. (2022). Productivity Growth and Technology Gaps of the National Systems of Entrepreneurship: Is There a Convergence Pattern between Efficiency-Driven and Innovation-Driven Countries? International Journal of Innovation and Technology Management 19(05), 1–16. doi: 10.1142/S021987702241005X

Mitropoulos, P., & Mitropoulos, A. (2023). Evaluating efficiency and technology gaps of the national systems of entrepreneurship using stochastic DEA and club convergence. Operational Research, 23(1), 1–28. doi: 10.1007/s12351-023-00746-0

Mohamed, M.M.A.; Liu, P. & Nie, G. (2022). Causality between Technological Innovation and Economic Growth: Evidence from the Economies of Developing Countries. Sustainability, 14(6). doi:10.3390/su14063586

Narayanan, E; Binti Ismail, WR, & Bin Mustafa, Z. (2022). A data-envelopment analysis-based systematic review of the literature on innovation performance. Heliyon, 8(12). doi:10.1016/j.heliyon.2022.e11925

Panwar, A., Olfati, M., Pant, M., & Snasel, V. (2022). A Review on the 40 Years of Existence of Data Envelopment Analysis Models: Historic Development and Current Trends. Archives of Computational Methods in Engineering, 29, 5397–5426. doi:10.1007/s11831-022-09770-3

Sichera, R., & Pizzuto, P. (2019). Convergence Clubs: A Package for Performing the Phillips and Sul’s Club Convergence Clustering Procedure. The R Journal, 11(2), 142–151. doi:10.32614/RJ-2019-021

Škare, M., & Riberio Soriano, D. (2021). How globalization is changing digital technology adoption: An international perspective. Journal of Innovation & Knowledge, 6(4), 222–233. doi:10.1016/j.jik.2021.04.001

Wang X. (2020). Empirical Research on Technological Progress and Income Gap. ICBIM: The 4th International Conference on Business and Information Management, 54–58. doi:10.1145/3418653.3418669

Zagoruiko I., & Petkova L. (2022). Model of world technological and economic efficiency frontiers. Journal of International Studies, 15(2), 174–198. doi:10.14254/2071-8330.2022/15-2/12

Zagoruiko, I. O., & Petkova, L. O. (2021). Concept of the world technological frontier: Methodology, problems and interpretations. Zbirnyk naukovyh prats (Proceedings of Scientific Works) Cherkaskogo derzhavnogo technologichnogo universitetu. Seria: ekonomichni nauky, 61, 5–21. [in Ukrainian]. doi:10.24025/2306-4420.61.2021.234527

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-29

Номер

Розділ

Статті