МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.69.2023.289278

Ключові слова:

місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, методи наукового дослідження

Анотація

Анотація. Етимологію доходів бюджету розглянуто від тривіальних уявлень про їх зміст до розуміння їх як диверсифікованої ресурсної бази органів державної влади. У цьому аналізі було збережено послідовну лінію, підкреслюючи, що доходи є інструментами фінансування функцій і завдань цих органів влади, що дозволяє видаткам набувати матеріальної форми. На основі дослідження та узагальнення сутнісних характеристик доходів місцевих бюджетів встановлено, що вони являють собою частину фінансових ресурсів окремих територій, становлячи основу для задоволення місцевих потреб. Частково дублюючи загальнодержавні вимоги, наголошується, що їхня специфіка визначається локалізацією та наближеністю до жителів цих територій.

Визначено, що концептуальні основи формування доходів місцевих бюджетів були закладені після земської реформи, яка мала незворотний вплив на діяльність перших самоврядних одиниць. Досліджуючи це питання періоду 1864–1917 рр., автор акцентує увагу на тому, що державне керівництво, не в змозі впоратися з усіма своїми обов’язками, передало частину їх на місцевий рівень. Виникла дискусія щодо обов’язку держави підтримувати ініціативи місцевої влади у забезпеченні бюджетної самоокупності; однак держава делегувала більше повноважень, не забезпечуючи відповідних доходів.

З’ясовано, що розвиток наукових поглядів на сутність доходів місцевих бюджетів та характеристику їх видів у радянський період відбувався під впливом занепаду науки про місцеві фінанси. У той час доходи бюджету вважалися доходами держави, розглядалися крізь призму їх видів, і мали допоміжний характер. Виявлено суперечності у розробці предмета дослідження, зокрема щодо розбіжності між податковою та неподатковою складовими доходів бюджету, надмірного впливу міжбюджетних трансфертів, що робило місцеві бюджети залежними від державного, а також пошуку альтернативних джерел доходів, що відповідало б принципам легітимності у зборі коштів.

Розглянуто теоретичні домінанти доходів місцевих бюджетів в умовах незалежності України, виявлено, що вони містять власні доходи місцевої влади зі зміщенням акценту в бік перерозподілених фінансових ресурсів. На основі дослідження різних підходів подано трактування доходів місцевих бюджетів як відносин з приводу поповнення місцевих бюджетів власними, перерозподіленими державою, та залученими фінансовими ресурсами, які використовуються місцевими органами влади для виконання своїх повноважень.

Біографія автора

Віталій Письменний, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

доктор економічних наук, доцент

Посилання

Selyhman, E., & Sturm, R. (1908) Etudes on the theory of taxation. Pravda, 200 р.

Syrynov M. A. (1915) Zemsky taxes. Essays on the economy of local governments in Russia. Yurev, 342 p. [in Russian].

Danylov D. V. (1930). Local taxes and rent. State finance publishing house of Soviet union, 87 p. [in Russian].

Boholepov, D. (1925). A short course in financial science. Proletaryi, 281 p. [in Russian].

Romanenko, O. R. (2009). Finance. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 312 p. [in Ukrainian].

Yurii, S. I., & Beskyd Y. M. (2000). Budgetary system of Ukraine. Kyiv: NIOS, 2000. 400 p. [in Ukrainian].

Yurii, S. I., & Demianyshyn V. H. (2010). Budget, budgetary doctrine and budgetary policy of the state: current paradigm, immanent determinism, realities and prospects. Svit fnansiv, No. 4, 7–27. [in Ukrainian].

Khodskii, V. L. (1913). Fundamentals of the state economy. Course of financial science. Typ. Yu. N. Erlykh, 580 p.

Mitilino, M. I. (1929). Fundamentals of financial science. Kyiv: Derzh. vyd-vo Ukrainy, 395 p. [in Ukrainian].

Syrynov, M. A. (1926). Local finance. Hos. izd-vo, 216 p.

Vladymyrov, K. M., Chuiko N. H., & Rohalskyi O. F. (2009). Local finance. Kherson: Oldi-plius, 352 p. [in Ukrainian].

Haponiuk, M. A., Yatsiuta V. P., Buriachenko A. Ye., & Slavkova A. A. (2002). Local finance. Kyiv: KNEU, 184 p. [in Ukrainian].

Local finance / ed. Dr., prof. O. B. Zhykhor. Kyiv: UBS NBU, 579 p. [in Ukrainian].

Pasichnyk, Yu. V. (2008). Budget system of Ukraine. Kyiv: Znannia, 670 p. [in Ukrainian].

Reva, T. M., Kovalchuk T. F., & Kuchkova N. V. (2007) Local finance. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 208 p. [in Ukrainian].

Kravchenko, V. I. (1999). Local finance in Ukraine. Kyiv: Znannia, 487 p. [in Ukrainian].

Bechko P. K., & Rolinskyi O. V. (2007). Local finance. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 192 p. [in Ukrainian].

Fedosov, V. M., Oparin, V. M., & Safonova L. D. (2004). Budget management / ed. V. M. Fedosov. Kyiv: KNEU, 864 p. [in Ukrainian].

Blyzniuk, O. S., Huberska, N. L., Muzyka, O. A., & Usenko, R. A. (2007). Local finance. Kyiv: Dakor, KNT, 316 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-29

Номер

Розділ

Статті