МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.70.2023.297117

Ключові слова:

соціальне підприємництво, PEST-фактори, соціальні проблеми, виклики, можливості

Анотація

Анотація. У статті представлено результати факторного PEST-дослідження розвитку соціального підприємництва в Україні. Метою дослідження є виявлення основних особливостей та чинників розвитку соціального підприємництва у світлі концепції соціальної відповідальності та використання можливостей і ресурсів великих підприємств для підтримки соціального підприємництва. Систематизація опрацьованих інформаційних джерел свідчить, що за останні роки накопичено значний обсяг інформації щодо розвитку соціального підприємництва в Україні. Однак проблема невідповідності між обсягом теоретичних знань та практичними потребами діяти в умовах постійних викликів залишається актуальною. Методологія PEST-аналізу включає кабінетні дослідження, експертні опитування, підготовку узагальнень, розрахунки за результатами опитування, заходи щодо розвитку соціального підприємництва на найближчі роки (в розрізі факторів, які експерти вважають найбільш важливими). Об'єктом дослідження є теоретичні та практичні аспекти розвитку соціального підприємництва в контексті концепції соціальної відповідальності. Завдання дослідження полягає у виявленні основних особливостей та чинників розвитку соціального підприємництва у світлі концепції соціальної відповідальності та використання можливостей і ресурсів великих підприємств для його підтримки. Методологічною основою дослідження є базові теоретико-методологічні положення економічних наук, нормативно-правове законодавство України, праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері економіки, маркетингу та управління соціальними підприємствами та соціальної відповідальності бізнесу. За результатами дослідження визначено сутність, особливості та напрями розвитку соціального підприємництва в Україні, а також недостатні темпи та масштаби його поширення. Обґрунтовано форми залучення великих підприємств до сприяння розвитку соціального підприємництва в контексті соціальної відповідальності в Україні. Сфера застосування результатів дослідження Результати дослідження можуть бути використані на підприємствах, у регіональних громадах, регіональних та державних органах влади, неурядових організаціях.

Результати дослідження представляють собою: 

1) PEST-фактори розвитку соціального підприємництва в Україні є нестабільними;

2) нестабільність найкраще виражена в групах політичних та соціокультурних факторів (ризик соціально-економічної та політичної нестабільності пов'язаний з інституційною спроможністю організацій громадянського суспільства та потенціалом децентралізації);

3) основні виклики згруповані за економічними факторами (наприклад, залежність від міжнародних донорів, недостатнє бюджетне фінансування, низька конкурентоспроможність);

4) існує дисбаланс у групі технологічних факторів (доступ до онлайн-ресурсів має найбільшу вагу серед усіх факторів, запропонованих для оцінки у форматі PEST-аналізу, тоді як відсутність необхідного обладнання та приміщень має найменшу вагу);

5) посилення організаційної спроможності організацій громадянського суспільства, децентралізація влади в рамках адміністративної реформи та використання онлайн-ресурсів;

6) соціально-економічна та політична нестабільність, поширеність соціальних проблем, слабке визначення соціального підприємництва, порушення законодавства, залежність від міжнародних джерел фінансування, відсутність сильних команд, стратегій розвитку, фінансових та маркетингових планів, відсутність інструментів оцінки соціального підприємництва;

7) жоден з проаналізованих факторів не був названий експертами як такий, що може зникнути в майбутньому. Дії для подальшого розвитку соціального підприємництва автори пов'язують переважно з можливостями децентралізації. Отримані результати є корисними для розробки стратегій розвитку соціального підприємництва на регіональному рівні та для застосування методу PEST-аналізу в подальших моніторингових дослідженнях.

Біографії авторів

Дмитро Гладкій, Черкаський державний технологічний університет

аспірант PhD

Сергій Момот, Черкаський державний технологічний університет

аспірант PhD

Посилання

Cherenko, L., Polyakova, S., Shishkin, V., Reut, A., Vasiliev, O., & Kogatko, Y. (2020). Impact of the coronavirus crisis on poverty: the first consequences for Ukraine. Kyiv: NAS of Ukraine, Institute of Demographic and Social Research named after M.V. Ptukha.

Doluda, L., Nazaruk, V., & Kirsanova, Yu. (2017). Social entrepreneurship. Business model. Registration. Taxation. Kyiv: Agency "Ukraine".

Duke, A.A. (2019). Cooperation as a priority form of social entrepreneurship organization in modern conditions. Scientific view: economics and management, 3(65), 9‒17.

Duke, A.A. (2019). Social entrepreneurship as an innovative form of business organization. Modern Economics, 17, 86‒93.

Ecosystem of social entrepreneurship in Ukraine: challenges and opportunities. (2018). PACT. Kyiv (Ukraine) - Washington (USA).

Final report on the results of the study. (2017). Social enterprises in Ukraine. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/0B6DSntNixLtLZHFoTmJ5SlVjS2s/view

Gulevska-Chernysh, A. (2018). Social entrepreneurship: European rise vs. Ukrainian realism. Dzerkalo tyzhnia, 1185, March 17–23.

Gulevska-Chernysh, A. (2019). Social entrepreneurship: where the world and Ukraine are moving. Dzerkalo tyzhnia. Retrieved from https://dt.ua/SOCIUM/socialnepidpriyemnictvo-kudi-ruhayutsya-svit-i-ukrayina-333573_.html

Ivanyshyn, V., Pechenyuk, A., & Pechenyuk, A. (2020). Institutional foundations of rural entrepreneurial development. Innovative economy, 3–4, 84‒89.

Kokot, V. (2020). Social entrepreneurship in Ukraine. Green book. Kyiv.

Kosovych, B.I. (2020). Social entrepreneurship in Ukraine: current issues of development. Economy and the state, 3, 77‒81.

Lyakh, O.V. (2018). Institutional support for the development of social entrepreneurship. Social resources of decentralization of management: mechanisms of mobilization and effective use: monograph. Kyiv: Institute of Industrial Economics.

Nazaruk, V. (2018). 5 great opportunities for the development of social entrepreneurship in Ukraine. Delo.UA. Retrieved from https://delo.ua/business/5mozhlivostej-dlja-rozvitku-socialnogo-pidprijemnictva-v-ukraji-341252

Sotnyk, I.M., Gavrilova, V.V., & Kovalenko. E.V. (2018). Social entrepreneurship as a tool for implementing the Global Sustainable Development Goals. Actual problems of the economy, 2(200), 62‒73.

Svynchuk, A. (2016). Organizational mechanisms of development of social enterprises in Ukraine. Thesis of the candidate of economic sciences: 08.00.04. Kyiv: Vadim Hetman Kyiv National University of Economics.

Svinchuk, A., Kornetskyi. A., Goncharova, M., Nazaruk, V., Husak N., & Tumanova A. (2017). Social entrepreneurship: from an idea to social changes: a study guide. Kyiv: Enterprise "VI EN EY".

The situation on the labor market and the activities of the State Employment Service in January-July 2021. (2021). Retrieved from https://www.dcz.gov.ua/analytics/67

Turskyi, I. (2017). Ukrainian vector of social entrepreneurship development – priority of regional economic development. Economy and the state, 8, 22‒26.

Yurchenko, K. (2019). Social enterprise - for whom and for what. Liga.net. Retrieved from https://blog.liga.net/user/kyurchenko/article/32142

Опубліковано

2024-01-20

Номер

Розділ

Статті