МЕТОДИКА ТА ЗАХОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.70.2023.297126

Ключові слова:

державне регулювання забезпечення якості, послуга, сертифікація, система управління якістю, стандартизація, туризм, туристичні фірми, якість послуг

Анотація

Анотація. Сучасні умови господарювання в сфері туризму на міжнародному рівні та й на регіональному рівні в Україні вимагають урахування низки особливостей та адаптації до швидкоплинних змін в окремих туристичних підприємствах. Актуальність дослідження полягає в необхідності визначення та застосування в кризових умовах ведення туристичного бізнесу, зокрема, зважаючи на воєнний стан в Україні, найбільш ефективної методики для формування спектра оптимальних заходів оцінювання якості послуг туристичного підприємства. Мета роботи – дослідити методику та заходи оцінювання якості послуг туристичного підприємства в сучасних умовах господарювання. Об’єктом дослідження обрано аналіз методики та заходів оцінювання якості послуг туристичного підприємства в сучасних умовах господарювання. Під час дослідження використано такі методи, як опис, статистичний аналіз, аналітичні та синтетичні. Результати досліджень насамперед полягають у визначенні найбільш доцільної для застосування методики дослідження та актуалізації основних заходів оцінювання якості послуг. Досліджено основоположні принципи й методи організації та забезпечення надання якісних туристичних послуг в умовах воєнного стану в країні та з огляду на стратегію розвитку галузі в кризових умовах. Серед основних результатів дослідження туристичних підприємств, які здійснюють наразі свою господарську діяльність в Україні, – виокремлення пріоритетних напрямів застосування методики та заходів оцінювання якості послуг туристичного підприємства в сучасних умовах господарювання, пов’язаних із імплементацією міжнародних стандартів якості, стандартизації та сертифікації в сфері туристичних послуг. Доведено, що сучасні туристичні підприємства в конкурентних умовах мають мотивацію активно впроваджувати в своїй господарській діяльності нормативи якості, забезпечуючи високі рейтинги на ринку туристичних послуг, серед партнерів і споживачів. Здійснено аналіз нормативно-правової бази України з питань якості послуг, що підтверджує високу довіру з боку підприємців до спеціалізованих установ і організацій урядового та неурядового сектору щодо регулювання процесів, які стосуються питань якості. Зазначено активний та постійний пошук ефективних методик і заходів, спрямованих на покращення рівня якості туристичних послуг і організації діяльності туристичних підприємств. Практична цінність результатів дослідження полягає в придатності для низки підприємств сфери послуг, зокрема, безпосередньо сфери туризму; органів державної влади, що здійснюють відповідні регулюючі функції щодо якості послуг, товарів і виробництва супутніх товарів туристичного призначення; структурних підрозділів органів місцевого самоврядування в регіонах України; науковців, викладачів, студентів, які опановують спеціальності «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Харчові технології» тощо.

Біографія автора

Сергій Юрченко, Черкаський державний технологічний університет

Аспірант

Посилання

Because of the war, revenues to the state budget from the tourism industry decreased by 18%. Retrieved from https://www.tourism.gov.ua/blog/cherez-viynu-nadhodzhennya-do-derzhbyudzhetu-vid-turgaluzi-skorotilisya-na-18?

Belyaeva, S.S., & Shestel, O.G. (2020). Modern trends of legal regulation regarding the quality of the organization and provision of services in the field of tourism. Scientific collection of FHTSO "Innovations and technologies in the field of services and food". Cherkasy: Cherkasy State Technological University, 13-20.

Belyaeva, S.S., Kurakin, O.B., & Byshovets, L.G. (2020). Organizational and economic aspects of the quality of hotel and accommodation services during the COVID-19 pandemic. A collection of scientific papers of the Cherkasy State Technological University. Series: Economic Sciences, 57, 54-63. doi: 10.24025/2306-4420.0.57.2020.206258.

Complete list of documents. OS NTTSSPP KNTEU in the field of quality. (2021). Retrieved from http://certificate.knute.edu.ua/index.php/dokumenty.

Danylyshyn, B., Kovalova, O., Oleshko, A., Morhulets, O., Zayats, M. & Yaremko, S. (2022). The conceptual framework for creating an industrial smart and tourism favoured cluster for sustainable development of the Ukranian region. Economic Affairs, 67(04), 661-671.

DK 004:2008. Valid from 01.04.2009. Retrieved from https://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/klasifikatory/raznoe/7735-dk-004-2008-ukrainskij-klasifkator-normativnix-dokumentv -uknd.html.

DSTU 1.0:2003. National standardization. Substantive provisions.

DSTU 2296-93. National mark of conformity. Form, dimensions, technical requirements and application rules.

ISO national standard for the field of tourism, developed at the Kyiv National University of Trade and Economics. Retrieved from https://knute.edu.ua blog/read/?pid=43704&uk.

Kostinets, Yu.V., Kostinets, V.V., & Shevchenko, O.O. (2023). Development of tourism in Ukraine in conditions of war. Actual problems of the economy, 3(261), 51-60.

Kovalevska, I.M. (2021). Standardization as a tool of state management of tourism activities in modern conditions. Economy and society, 33. doi: 10.32782/2524-0072/2021-33-41.

Kucheryava, I. (2019). To the issue of evaluating the effectiveness of the functioning of a tourist enterprise. Bulletin of Kyiv National Linguistic University. History, economy, philosophy series, 24, 48-57.

Kurakin, O.B. (2023). Research of methodological approaches to the evaluation of the quality of hotel services. Innovations and technologies in the field of services and food, 1(7), 5-9. Retrieved from https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4498.

License register of tour operators (Sept. 26, 2023). Retrieved from https://cutt.ly/vww8sbQz.

Markhonos, S., Stezhko, N., Oliinyk, Y., Polishchuk, L., Tyshchuk, I., & Parfinenko, A. (2020). International tourism in the system of modern globalization processes. International Journal of Management (IJM), 11(3), 97-106. (Scopus). Retrieved from http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/15443/2/IJM_11_03_0115411687478670676446.pdf.

Matviychuk, L.Yu., & Chepurda, L.M. (2021). Regional aspects of ensuring the quality of products and services of the hospitality industry. Economic sciences: collection of scientific works of the Lutsk National Technical University. Series: Regional economy, 18(71), 112-123. Retrieved from https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3217.

Mazaraki, A., Melnichenko, S., Vedmid, V., Boiko, M. et al. (2020). Ukraine and the world: The toutism system: [coll. monograph]. In A. Mazaraki (Ed.), Features of the international market of health tourism system services and the role of Ukriane in its develpoment and functioning (pp. 110-125). Prague, Czech Republic: Nemoros s.r.o.

Melnychenko, S., Mykhailychenko, H., & Mezentseva, H. (2020). Tourism sphere: Way out from quarantine. Foreign trade: economy, finance, law, 6, 23-34. Retrieved from http://zt.knute.edu.ua/files/2020/06(113)/4.pdf.

Mykhailichenko, G.I., & Klimova, A.M. (2020). World tourist market: Transformation after the pandemic. Foreign trade: economy, finance, law, 2(109), 21-38. Retrieved from http://zt.knteu.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2636&Itemid=756&lang=uk.

Mykhailichenko, G.I., Kravtsov, S.S., Melnychenko, S.V., Vedmid, N.I., & Zabaldina, Yu.B. (2020). Employer branding in the formation of the intellectual capital of a tour operator: The experience of Ukraine. Financial and credit activity: Problems of theory and practice, 4(35), 367-373. doi: 10.18371/fcaptp.v4i35.222399//.

Mykhailichenko, H., Kravtsov, S., & Zabaldina, Yu. (2020). Branding event tourism programs in Ukraine, In Tourism of the XXI century: Global challenges and civilization values: ІІ International scientific and practical conference (Apr. 8-10, on-line), KNUTE.

National system of quality and excellence in tourism. USAID from the American people. Standardization in tourism. Retrieved from https://nto.ua standardization_ua.html?locale=en.

New DSTU that were developed by TK 169 with the support of NTOU. Retrieved from https://nto.ua/standardization_ua.html?locale=en.

New DSTU, which were developed by TC 169 with the support of NTOU. Retrieved from https://nto.ua/standardization_ua.html?locale=en.

NGO. National system of quality and excellence in tourism. Standardization in tourism. Retrieved from https://nto.ua/standardization_ua.html?locale=en.

NGO. National system of quality and excellence in tourism. The National Tourism Organization of Ukraine supports cooperation with regional educational centers for the training of tourist guides and their certification according to DSTU/EN 15565:2016. Retrieved from https://nto.ua/guidescertification_ua.html?locale=en.

NGO. National system of quality and excellence in tourism. Tourist certification. Retrieved from https://nto.ua/certification ua.html?locale=en.

On standardization: Law of Ukraine dated June 5, 2014 No. 1315-VII. Edition of 09.06.2022, basis - 2254-IX. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18#Text.

On the formation of the technical standardization committee "Tourism and services in the field of tourism" (2013): Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine dated Nov. 4, 1292. Retrieved from https://www.me.gov.ua.

Palonna, T., Bokovnia, A., & Sergienko, O. (2021). Product quality and methods of its assessment. A collection of scientific papers of the Cherkasy State Technological University. Series: Economic Sciences, 63, 118-124. doi: 10.24025/2306-4420.63.2021.249031.

Procedure for using signs, licenses and certificates. Pr. 4.1.3-21. Retrieved from http://certificate.knute.edu.ua/files/procedury/Pr_4_1_3-21.pdf.

Procedure. Description of the rights and obligations of clients of the certification body. Pr. 4.6-21. Retrieved from http://certificate.knute.edu.ua/files/procedure/Pr_4_6-21.pdf.

Public report of the Head of the State Tourism Development Agency of Ukraine Maryana Oleskiv for 2022. Retrieved from https://www.tourism.gov.ua.

Scientific and technical department of conformity confirmation of SE "Ukrmetrteststandart". Retrieved from https://nto.ua/assets/files/ntou-guidelines.

State Agency for Tourism Development of Ukraine (SATD). Retrieved from https://www.tourism.gov.ua/.

State enterprise "Ukrainian research and training center for problems of standardization, certification and quality". Official site. Retrieved from http://uas.gov.ua/zagalni_vidomosti/.

Technical committee of standardization No. 169. Official site. Retrieved from http://www.tc169uas.org.ua/.

Tsal-Tsalko, Yu.S., Moroz, Yu.Yu., Ryabtseva, N.O., & Ryabtseva, N.A. (2019). Information and control aspects of providing quality assessment of tourist services. Scientific horizons, 01(74), 63-68. Retrieved from http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9780.

Ukrainian classifier of regulatory documents DK 004:2008. Valid from 01.04.2009. Retrieved from https://legalexpert.in.ua/standarty-i-normativi/ministerstva-i-vedomstva/klasifikatory/raznoe/7735-dk-004-2008-ukrainskij-klasifkator-normativnix-dokumentv-uknd.html.

World Tourism Organization. Official site. Retrieved from www.unwto.org.

World Travel and Tourism Council (WTTC). Retrieved from https://wttc.org/About/EventsWebinars/Global-Summit.

Опубліковано

2024-01-20

Номер

Розділ

Статті