ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПИТАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХОДІВ УКРАЇНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.70.2023.297130

Ключові слова:

Хмарні сервіси, хмарний ринок, інформаційна безпека, інформаційний менеджмент, інформаційно-комунікаційні технології, заходи менеджменту

Анотація

Анотація. Статтю присвячено актуальним питанням стрімкого просування хмарних технологій в умовах інформаційної економіки з позиції питань інституціоналізації та успішності заходів менеджменту в умовах війни. Визначено стрімкість переходу світового та українського бізнесів в системи хмарних сервісів та нарощення відповідного потенціалу послуг з боку світових провайдерів.

Дано авторське визначення ключовим категоріям в системі інформаційного менеджменту та закріплення хмарних технологій в дослідженнях практиків та науковців щодо розвитку інформаційної діяльності. Доведено актуальність управлінського визначення та оцінювання процесу інституціоналізації  хмарного ринку в сферах інформаційної безпеки, ринкового відтворення бізнесів, інформаційного прогресу.  Визначено групи переваг, що отримують бізнеси від переходу в хмарні сервіси: збереження та акумуляція інформації, масштабування інформаційного забезпечення та ресурсів щодо управління, формування нового рівня інформаційної безпеки та необмеженості залучення цільових продуктів світового ринку програмного забезпечення, оновлення інформаційної культури в опрацюванні даних, комунікаційному забезпечені, прийнятті рішень.

Доведено, що питання інституціоналізації хмарного ринку, хмарних сервісів постає питанням національного інтересу в умовах війни, релокацій бізнесів, системних кіберзагроз.

Доведено, що за рахунок використання хмарних технологій галузі, підприємства як України так і всього світу отримали велику кількість переваг та успішного вирішення існуючих проблем інформаційно-комунікаційного та безпекового характеру.

Визначено, що в системі напрацювань практики менеджменту має місце інституціоналізація хмарних сервісів та хмарної інфраструктури з позиції системного залучення знань: правового визнання та управлінської концептуалізації; антикризового менеджменту, нових станів безпеки та критичних ризиків; діяльності в умовах мілітарної економіки. При чому, ключовими передумовами успішності співпраці з хмарними сервісами постають вимоги щодо безпеки, простоти та економії в обслуговуванні інформаційних ресурсів, високої культури в комунікаційному забезпеченні.

Біографія автора

Олена Матвієнко , ТОВ «Ємаркет Україна»

фінансовий директор

Посилання

Коляденко С. В. (2023) Національні економічні інтереси України: концепти змін інформаційної економіки та активізація регіонального кластероутворення. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: Економіка та управління. № 9. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-9-03-08 ].

Pankova L.I, Uzbek D.A., S. M. Milnichenko. (2021) NATIONAL ECONOMIC INTERESTS Вип. 63. С. 82–88, с. 83.

Хмарні технології та обчислення. Теорія та практика. Режим доступу: https://www.sim-networks.com/ukr/blog/cloud-technologies

Топ 5 хмарних провайдерів: плюси та мінуси. Режим доступу: https://blog.iteducenter.ua/ru/sysadministration/top-5-cloud-providers-advantages-and-disadvantages/

Манн Р.В. (2018) Деякі аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх економістів / Р.В. Манн // Інформаційні технології і засоби навчання. 2018. Том 64, №2. С. 170-184. (Web of science)

Vartanova, O., Kolomytseva, O., Bilyk, V., Budnikevich, I., Vasilchenko, L., Burtseva, T. (2021). Enterprise competitive positioning based on knowledge resources identification. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 9(1), 529-541. Doi: http://doi.org/10.9770/jesi.2021.9.1(33)

Zinchenko O., Finahina O., Pankova L. (2021). Investing in the development of information infrastructure for technology transfer under the conditions of a regional market. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. No. 3 (13 (111)). P. 6–17. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.235948. URL: https://ssrn.com/abstract=3890762. (Scopus).

Pankova, L., Uzbek, D., Panchenko, Y., Samoilenko, A., & Privarnikova, I. (2022). Impact of digitalization on the protection and implementation of the national economic interests. Cuestiones Políticas, 40(74), 815-829. (Web of science) https://doi.org/10.46398/cuestpol.4074.45 (Web of science)

Пригодюк О. М. (2023) Національні економічні інтереси України в парадигмі змін управлінської безпеки в умовах інформаційної економіки. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2023. № 17. С.80-84.

Узбек Д. А. (2022) Національні економічні інтереси інноваційно-інтеграційного розвитку підприємництва в умовах інформаційної економіки. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 64. Черкаси: ЧДТУ, С. 49–61. (Index Copernicus).

Бітюк І.М. (2023 )Національні економічні інтереси: принципи управлінської діагностики економічної безпеки країни в умовах інформаційної економіки. Підприємництво і торгівля : збірник наукових праць / [редакц. кол.: Куцик П.О., Семак Б.Б. та ін.]. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, № 38. C. 13-18. DOI: https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-02.

Коваленко Ю. О. (2022) Питання інституціоналізації інформаційної економіки в контексті національних економічних інтересів. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Т. 21 (52). С. 130–143. URL: http://rinek.onu.edu.ua/issue/view/16490

Геєць В. М. (2008) Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів : монографія. У 2 ч. – Ч. 1 / за ред. В. М. Гейця, А. А. Мазаракі. К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т. 389 с.

Опубліковано

2024-01-20

Номер

Розділ

Статті