DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.41.2016.78005

Економіко-математичні методи в маркетинговій діяльності підприємства

Олена Віталіївна Коломицева, Тетяна Іванівна Бурцева, Тетяна Анатоліївна Пальонна

Анотація


У статті показано важливість економіко-математичних методів у маркетинговій діяльності підприємства. Показано роль математичного моделювання економічних об’єктів і процесів у забезпеченні прийняття управлінських рішень, у вирішенні задач маркетингу. Проведено аналіз основних методів економіко-математичного моделювання. Наведено напрями їх використання в управлінні підприємством, у підвищенні якості та ефективності діяльності маркетингових служб. Показано роль економіко-математичних моделей у знаходженні шляхів удосконалення економічної інформації, що веде до спрощення розв'язку системи задач планування й управління, інтенсифікації та підвищення точності економічних розрахунків у маркетингових дослідженняхКлючові слова


модель; моделювання; математичні методи; економіко-математичне моделювання; маркетинг; управління; маркетингова діяльність; підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Вітлінський В. В. Ризик у менеджменті / В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний. – К. : Борисфен, 1996. – 330 с.

Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг : навч. посіб. / Л. Ф. Єжова. – К. : КНЕУ, 2002. – 560 с.

Здрок В. В. Прикладна економетрика : навч. посіб. у 2 ч. / В. В. Здрок. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – Ч. 1. Симультативні моделі. – 112 с.

Івченко Є. А. Використання інструментарію теорії ігор при формуванні маркетингових стратегій промисло- вого підприємства / Є. А. Івченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. –№ 690. – С. 285–289.

Калиниченко М. П. Оптимізаційні моделі прийняття маркетингових рішень / М. П. Калиниченко // Ефектив- на економіка : електронне наукове фахове видання. – 2013. – № 7.

Макаренко Т. І. Моделювання та прогнозування у маркетингу : навч. посіб. / Т. І. Макаренко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 160 с.

Пелещишин О. О. Математичне забезпечення прийняття рішення у маркетинговій діяльності підприємства / О. О. Пелещишин, Г. Г. Цегелик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. –№ 698. – С. 250–254.

Турченюк М. О. Маркетинг : підручник / М. О. Турченюк, М. Д. Швець. – К. : Знання, 2011. – 320 с.

Фелькер Р. Использование теории игр в практике управления [Электронный ресурс] / Р. Фелькер // Проблемы теории и практики управления. – Режим доступa : http://www.cfin.ru/management/game_theory.shtml

www.bck.com.ua – Для чего нужен кластерный анализ в маркетинге? – 24 марта 2013 г.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олена Віталіївна Коломицева, Тетяна Іванівна Бурцева, Тетяна Анатоліївна Пальонна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420