DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.41.2016.84363

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Олександр Володимирович Яценко

Анотація


В статті досліджено проблему фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери українського села. Наведено складові сільської соціальної інфраструктури, охарактеризовано значення кожної з них для забезпечення життєдіяльності сільського населення. Проаналізовано сучасний стан функціонування соціальної сфери, наведені основні його показники. Досліджено зміст та основні планові показники і фактичні результати виконання державних комплексних програм розвитку сільських територій, їх соціальної сфери. Обґрунтовано основні проблеми невиконання та шляхи підвищення ефективності і дієвості програм. Зазначено, що для здійснення заходів з відродження та розвитку українського села необхідно подолати нинішній кризовий стан у соціальній інфраструктурі та усунути причини, що зумовили її занепад.

Доведено, що важливого значення набуває досягнення збалансованих міжбюджетних відносин, поєднання виділених коштів із державного бюджету та коштів з місцевих бюджетів. Обґрунтовано доцільність створення в сільських поселеннях нових сучасних соціальних закладів з компенсацією витрат на їх утримання за рахунок державного бюджету

Висвітлено основні положення Концепції розвитку сільських територій до 2025 року затвердженої розпорядженням Уряду країни від 23 вересня 2015 року №995-р. Зроблено висновок, що реалізація концепції дасть змогу перемістити фокус аграрної політики держави з підтримки аграрного сектору економіки на формування фінансової стабільності розвитку соціальної сфери села, поліпшення якості життя та економічного благополуччя сільського населення.


Ключові слова


фінансова стабільність; розвиток; соціальна сфера села; бюджет; цільова програма; фінансування; державна підтримка; концепція

Повний текст:

PDF

Посилання


Borodina, O., Prokopa, I. (2015), "Would be a chance for introducing European principles of agriculture develop- ment in Ukraine used?" ["Chy bude vykorystano shans na zaprovadzhennya v Ukrayini yevropejs`kyр zasad sil`s`kogo rozvytku? ", Dzerkalo tyzhnya (Ukrayina), No. 23, available at: http://gazeta.dt.ua/macrolevel/chi-bude- vikoristanoshans-na-zaprovadzhennya-v-ukrayini-yevropeyskih-zasadsilskogo-rozvitku-_.html

"On government prognostication and development of programs for economic and social development of Ukraine" ["Pro derzhavne prognozuvannya ta rozroblennya program ekonomichnogo i social`nogo rozvytku Ukrayiny"] (2000), Verhovna Rada Ukrayiny, No.1602-III, available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=1602-14

"On government special-purpose programs" ["Pro derzhavni cil`ovi programy"] (2004), Verhovna Rada Ukrayiny, No. 1621-IV, available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1621-15

"On basic foundations of Government agrarian policy till 2015" ["Pro osnovni zasady Derzhavnoyi agrarnoyi poli- tyky na period do 2015 r." (2005), Verhovna Rada Ukrayiny, No. 2982-IV, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2982-15

"On government support of the agriculture of Ukraine" ["Pro derzhavnu pidtrymku sil`s`kogo gospodarstva Ukrayi- ny" (2004), Verhovna Rada Ukrayiny, No. 1877-IV, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1877-15

"On the approval of Government special-purpose program for the development of Ukrainian village till 2015": The decree of the Cabinet of ministers from September, 19, 2007, No. 1158 ["Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi cil`ovoyi programy rozvytku ukrayins`kogo sela na period do 2015 roku": postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 19 ve- resnya 2007 r. № 1158], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/806-2013-%D1

"On the results of audit for accomplishment of measures of Government special-purpose program for the develop- ment of Ukrainian village till 2015" ["Pro rezul`taty audytu vykonannya zahodiv Derzhavnoyi cil`ovoyi programy rozvytku ukrayins`kogo sela na period do 2015 r." (2013), Byuleten` Rahunkovoyi palaty Ukrayiny, Rahunkova pa- lata Ukrayiny, Kyiv, 31 p., available at: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16741939/Selo_2015.pdf

Valevs`kyj, O. I., Rebkalo, V. A., Logunova, M. M. et al. (2000), "Government policy: analysis and mechanism of its introducing in Ukraine" ["Derzhavna polityka: analiz ta mehanizm yiyi vprovadzhennya v Ukrayini"], Vyd-vo UADU, Kyiv, 232 p.

Official site of Government Statistic Committee of Ukraine [Oficijnyj sajt Derzhavnogo komitetu statystyky Ukrayiny], available at: www.ukrstat.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олександр Володимирович Яценко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420