DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.40.2015.84447

Розвиток природно-заповідного фонду України

Аліна Вікторівна Богославська

Анотація


У статті здійснено оцінку сучасного стану природно-заповідного фонду України. Проаналізовано основні показники розвитку національних парків, природних та біосферних заповідників України за роки їх існування.

Визначено рівень зосередженості заповідників та природних національних парків по регіонах держави, оцінено рівень навантаження на персонал об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, проаналізовано їх основні показники. Зроблений висновок про необхідність поліпшення фінансового забезпечення розвитку природно-заповідного фонду України.


Ключові слова


природно-заповідний фонд; заповідник; національний парк; регіон; оцінка

Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Томахін М. Формування екологічної мережі та розвиток природно-заповідної справи в Україні / М. Томахін, В. Канцурак, І. Іваненко, Ю. Колмаз, Н. Фишко, А. Сторожук // Землевпорядний вісник. – 2012. – № 3. – С. 23-29.

Борейко В. Когда мы отступаем или идем на компромисс, дикая природа гибнет / В. Борейко // Эковойны. Радикальное движение в защиту природы / Авто РикСкарс. – Чикаго : Изд-во Нобл пресс ; К., 2002. – С. 134–137.

Управління землями з особливим режимом використання у контексті стратегії збалансованого розвитку природокористування : наукове видання / за ред. В. В. Горлачука. – Миколаїв : Вид-во ПП «Шамрай», 2003. – 148 с.

Гродзинський Д. М. Проблеми збереження та відновлення біорізноманіття в Україні / Д. М. Гродзинський, Ю. Р. Шеляг-Сосонко та ін. – К. : Академперіодика, 2001. – 104 с.

Визначення меж водно-болотних угідь міжнародного значення «Ягорлицька затока» і «Тилігульський ли-ман» на території Миколаївської області : Підсумковий звіт. Тема 4 / авт. кол. : С. В. Таращук, І. А. Акімов, О. М. Деркач та ін. ; Інститут зоології ім. Шмальгаузена НАН України, Київ. – 2005. – 179 с.

Коваленко О. Ю. Управління розвитком природно-заповідних територій регіону : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / О. Ю. Коваленко. – МДАУ, Миколаїв, 2009. – 249 с.

Деркач О. М. Наукове обґрунтування створення регіонального ландшафтного парку «Кінбурнзька коса» / О. М. Деркач, С. В. Таращук // Проект створення РЛП «Кінбурнзька коса» (рукопис). – Миколаїв : ТОВ «Ойкумена», 1994. – 21 с.

Заповідники та національні природні парки України [Електронний ресурс] : статистичний бюлетень 2013 рік / Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Аліна Вікторівна Богославська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420