DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.39.2015.84490

Соціальний напрям маркетингового управління регіональним продовольчим ринком

Ольга Строкань, Олена Миколаївна Пригодюк

Анотація


У статті розглянуто теоретичні умови становлення та розвитку соціально-орієнтованого маркетингу, концепція якого орієнтована на задоволення розумних, здорових потреб носіїв платоспроможного попиту і суспільства в цілому. Подано авторське визначення поняття соціально-орієнтованого маркетингу. Обґрунтовано можливість застосування соціально-орієнтованого маркетингу в управлінні регіональним продовольчим ринком і визначення умов його реалізації.

Ключові слова


маркетинг; ринок; регіон; продовольство; потреби; споживачі; регіональна споживча політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Братаніч Б. В. Теоретико-методологічний аналіз концепції соціально-етичного маркетингу / Б. В. Братаніч // Політологічний вісник. – 2005. – № 18. – С. 296–302.

Новітній маркетинг / [Є. В. Савельєв, С. І. Чеботар, Д. А. Штефанич та ін.]. – К. : Знання, 2008. – С. 9–90.

Ламбен Ж. Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Жан-Жак Ламбен. – СПб. : Питер, 2007. – 800 с.

Kotler P. Marketing-Management: analysis, planning und control / P. Kotler. – London, 1980. – 717 p.

Kotler P. Marketing-Management: Analyse, Plannung und Kontrolle / P. Kotler. – Stuttgart, 1982. – 687 p.

Lazer W. Managerial Marketing: perspectives and viewpoints / W. Lazer, E. Kelly. – Homewood: Irwin, 1962. – 255 p.

Teta A. Gesellschaftsorientiertes Sozialmarketing: ein Loesungkonzept fuer das Drogenproblem / A. Teta. – Bern; Stuttgart; Wien, 1994. – 32 p.

Fullerton R. A. How modern is modern marketing? Marketing’s evolution and the myth of the production era / R. A. Fullerton // Journal of Marketing. – 1988. – № 52.

Шилкіна К. О. Реалізація соціально-орієнтованого маркетингу в контексті діяльності туристичного кластеру / К. О. Шилкіна // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. – № 52 (1025). – С. 166–172. – (Серія : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства).

Хамідова А. Стимулювання реалізації соціально-відповідального маркетингу підприємств / А. Хамідова // Маркетинг в Україні – 2010. – № 3 – С. 64–67.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Ольга Строкань, Олена Миколаївна Пригодюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420