DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.39.2015.84501

Перспективи розвитку арабо-європейських відносин за моделлю порівняльної переваги (спеціалізації країни на експорті певної групи товарів)

Бенмасуд Набел Мухамед

Анотація


У статті показано, що із розвитком глобалізації підсилюються міжнародні міжрегіональні зв’язки, створюються умови реалізації ідеї визначення збалансованого європейсько-арабського міжрегіонального простору в Cередземномор’ї. Поширеним інструментом для емпіричного аналізу зовнішньоторговельної спеціалізації країни та оцінювання переваг є індекс виявлених порівняльних переваг (Revealed Comparative Advantage), так званий індекс Баласса, якому віддано перевагу у статті. Спираючись на проведені розрахунки та виходячи з відносних обсягів експорту країн двох груп (ЄС та Магрібу), а також індексів виявлених порівняльних конкурентних переваг Баласса, показано, що у цих країн є значний потенціал для взаємодоповнюючого розвитку. Виходячи з цього, є підстави стверджувати, що модель співпраці ЄС із середземноморськими країнами відображає рух учасників процесу до певної максимально можливої короткої дистанції для інтеграції (створення в довгостроковому плані всеохоплюючої європейсько-середземноморської зони вільної торгівлі).Ключові слова


світове господарство; міжрегіональні зв’язки; мегарегіональні зв’язки; модель економічного співробітництва; збалансований міжрегіональний простір; регіональна взаємодія; арабсько-європейські відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Таможенный союз и соседние страны: модели и инструменты взаимовыгодного партнерства / Е. Ю. Винокуров, В. В. Идрисова, А. Ю. Кнобель, В. С. Перебоев ; под ред. Ю. Винокурова ; Центр интеграционных исследований Евроазиатского банка развития. – Санкт-Петербург, 2013. – 80 с.

Постникова Е. В. Экономическое право Европейского Союза : монография / Е. В. Постникова, Ю. М. Юмашев.– М. : Норма, Инфра-М, 2014. – 384 c.

Трофимова О. Е. Эволюция средиземноморской политики Евросоюза: путь от сотрудничества к интеграции / О. Е. Трофимова. – М. : ИМЭМО РАН, 2011. – 122 с.

Європейський Союз: консолідовані договори / [пер. Ю. Петруся]. – К. : Port-Royal, 1999. – 208 с.

Гофре Н. Социальные составляющие экономического развития: региональный аспект / Н. Гофре // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – № 5. – С. 53–61.

База даних ООН по статистиці міжнародної торгівлі (UN COMTRADE) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://comtrade.un.org. (дата звернення: 15.12.2014).

Лівія [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Европейської комісії. Секція про стан відносин з ЕС. – Режим доступу : https://ec.europa.eu/europeaid/node/454 (дата звернення: 23.02.2015). – Назва з екрану.

Balassa, B. Trade liberalization and ’revealed comparative advantage / B. Balassa // The Manchester School. – 1965. – № 33. – Р. 99–123.

Dimelis, S. Trade with Central and Eastern Europe: the case of Greece / S. Dimelis, К. Gatsios // EU trade with Eastern Europe: adjustment and opportunities / R. Faini and R. Portes (eds.). – London: CEPR, 1995. – P. 123–166.

Liesner, H. H. The European Common Market and British industry / H. H. Liesner // Economic Journal. – 1958. – Vol. 68. – P. 302–316.

Vollrath, T. A. Theoretical evaluation of alternative trade intensity measures of revealed comparative advantage / T. Vollrath // Review of World Economics (Weltwirtschaftliches Archiv). – 1991. – Vol. 127, issue 2. – P. 265–279.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Бенмасуд Набел Мухамед

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420