DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.39.2015.84518

Діагностика відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму

Олена Віталіївна Коломицева

Анотація


Стаття присвячена проблемі подальшого розвитку продуктивних сил в умовах структурної перебудови економіки на основі всебічного наукового аналізу якісного відтворення продуктивних сил з урахуванням багатогранності цього процесу, спрямованого на пропорційність розвитку всіх елементів регіональної системи та оновлення всіх форм її організації.
Відтворювальний підхід до організації регіональних процесів є передумовою забезпечення пропорційності розвитку всіх факторів виробництва, що зумовлює найбільш раціональну структуру регіонального господарства і сприяє вирішенню проблем, що стоять перед регіональним соціумом.
Особливості розвитку продуктивних сил, які характеризують ступінь динамічності природних і трудових ресурсів, виробництва, населення й регіональну інфраструктуру, визначають результати функціонування самої соціально-економічної системи та її структуру.

Повний текст:

PDF

Посилання


Колосовский Н. Н. Теория экономического районирования / Н. Н. Колосовский. – M. : Мысль, 1969. – 335 с.

Хрущев А. Т. Экономическая и социальная география России : [учеб. для вузов] / А. Т. Хрущев. – М. : Дрофа, 2006. – 350 с.

Шнипер Р. И. Регион. Диагностика и прогнозирование / Р. И. Шнипер. – Новосибирск : Знание, 1996. – 135 с.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Дуглас Норт ; пер. с

англ. А. Н. Нестеренко ; предисл. и науч. ред. Б. З. Мильнера. – М. : Фонд экономической книги «Начала»,1997. – 180 с. – (Современная институционально-эволюционная теория).

Бойченко Е. Б. Теоретичні засади визначення форм життєдіяльності регіонального соціуму / Е. Б. Бойченко //Економіка та право. – 2013. – № 3. – С. 30–35.

Веретенникова О. В. Понятійно-категоріальний апарат дослідження відтворення регіонального соціуму: гносеологічний вимір / О. В. Веретенникова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2015. – № 1. – С. 209–215. – (Серія : Економічні науки).

Schultz T. Investment in human capital: The role of education and research / Т. Schultz. – N.Y., 1971. – P. 16, 129.

Becker G. Human capital and the rise and fall of families / G. Becker, N. Tomes // Journal of Labor Economics. – 1986. – V. 4, No 1. – P. 34–39.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олена Віталіївна Коломицева

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420