DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.39.2015.84523

Формування комплексної моделі розвитку людського капіталу України

Наталія Сергіївна Носань, Сергій Анатолійович Назаренко

Анотація


У статті розглянуто важливі питання, пов’язані з напрямами формування моделі розвитку людського капіталу України, адже країна потребує переорієнтації політики в бік розробки інноваційного механізму самозростання, саморозвитку. Розкрито ряд базових положень або принципів (ціннісних орієнтирів), на основі яких слід формувати модель розвитку людського капіталу України, охарактеризовано прояви мультиплікативності людського капіталу.
Окреслено коло проблем людини на світовому, державному, регіональному, муніципальному макрорівнях, а також мікрорівні і мінірівні, зосереджуючи увагу на людській енергії, знаннях, пошуку грошових ресурсів, вільного часу та ін., що має кінцевий вплив на якість людського капіталу. Обґрунтовано, що наша країна повинна спиратися на концепцію включеного, а не виняткового (ексклюзивного) розвитку людського капіталу.
Запропоновано комплексну модель соціально-економічного механізму розвитку людського капіталу України, яка має ґрунтуватися на реалізації її на різних рівнях (макро-, мезо-, мікро-, міні-), кожен з яких включає конкретні заходи і зони прийняття рішень.

Ключові слова


людський капітал; людський розвиток; економіка знань; мультиплікативність людського капіталу; соціальна інноватика; накопичення людського капіталу

Повний текст:

PDF

Посилання


Адам О. Ю. Поняття «людський капітал» у контексті розвитку теорії громадянського суспільства /О. Ю. Адам // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. – Вип. 1 (1). – Київ, 2014. – С. 5–7.

Головко Л. С. Людський капітал як ресурс економічного розвитку / Л. С. Головко // Економічний нобелівський вісник. – № 1 (7). – Дніпропетровськ, 2014. – С. 122–127.

Лысков А. Ф. Человеческий капитал: понятие и взаимосвязь с другими категориями / А. Ф. Лысков // Менеджмент в стране и за рубежом. – 2004. – № 6. – С. 2–4.

Програма економічного і соціального розвитку м. Києва на 2015 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://kievcity.gov.ua/content/ programa - ekonomichnogo-i-socialnogo-rozvytku-m-kyieva.html

Послання Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/?uid=1082.1.html

Чернега М. А. Людський капітал: теоретична концепція та принципи втілення / М. А. Чернега // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – № 2. – К., 2010. – С. 147–152.

Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020» від 12.01.2015 № 5/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Lucas R. E. On the mechanics of economic development / R. E. Lucas // Journal of Monetary Economics. – № 22. –P. 59–65.

Maddison A. Historical statistics of the world economy / A. Maddison // Organization for Economic Cooperation and Development. – 2010. – Issue 22. – P. 19–25.

Nelson R. R. Investment in humans, technological diffusion and economic / R. R. Nelson, E. Phelps // American Economic Association. – 1966. – № 2, vol. 61. – P. 69–75.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Наталія Сергіївна Носань, Сергій Анатолійович Назаренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420