DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.36.2014.85634

Аспекти енергозбереження у формуванні планів інноваційного розвитку промислового підприємства

Вікторія Петринка Петринка

Анотація


Досягнення прогнозованих показників діяльності та здійснення місії підприємства, реалізація його стратегічних планів можливі лише при докладному виконанні бізнес-планів.

Метою статті є розробка планування інноваційного розвитку промислового підприємства з урахуванням аспектів енергозбереження. Безумовно визнаючи значний внесок зазначених науковців у розвиток проблем наукового дослідження, можна констатувати, що цілий ряд питань у цій сфері залишається розглянутим недостатньою мірою. Зокрема, важливо показати врахування аспектів енергозбереження щодо формування планів інноваційного розвитку промислових підприємств у бізнес-плануванні.

Проведений аналіз теоретико-методологічних засад розробки планування інноваційного розвитку промислового підприємства дав змогу обґрунтувати доцільність урахування аспектів енергозбереження у відповідних планах паралельно із заходами інноваційного характеру, що зумовить переведення економіки підприємства на енергоефективний шлях розвитку, покращить інвестиційний клімат для залучення бізнесу, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняного виробництва.

Аспекти енергозбереження, які варто включати до бізнес-плану, мають подати потенційним інвесторам, партнерам підприємства необхідні відомості стосовно ефективної інноваційної політики підприємства.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Вікторія Петринка Петринка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420