DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.36.2014.85636

Формування напрямів соціально-економічного розвитку регіону в сучасних умовах

Ілона Наденко

Анотація


При розробці дієвого механізму інтеграції регіонального маркетингу в загальну систему соціально-економічного розвитку регіону органам влади регіону слід передбачити розробку основних методик, що дозволяють оцінити ступінь впливу (позитивного) регіонального маркетингу на розвиток суб’єкта господарювання у часі.

Метою статті є розробка пропозицій щодо вдосконалення розробки та реалізації програм соціально-економічного розвитку регіону.

Регіональний маркетинг стає первинним елементом на шляху соціально-економічного розвитку регіону. Найбільш важливими інструментами регіонального маркетингу повинні стати кластеризація галузей регіону і диверсифікація економіки регіону.

Найбільш дієвим інструментом регіонального маркетингу, який слід розвивати, є розвиток системи кластеризації промислових галузей. Вивчення кластерної політики фокусується на практичних аспектах розробки політики та факторах, що впливають на успішне застосування політики. Кластерна політика розглядається в рамках її «життєвого циклу» або стадій розробки від початкового задуму до оцінки виконання.

Основним оцінюваним результатом реалізації кластерного проекту є поліпшення торгового балансу регіону – стабільне підвищення рівня експорту, а також заміщення імпорту. До оцінюваних показників ефективності кластерного проекту можуть також бути віднесені: поліпшення основних показників виробничо-господарської діяльності підприємств-учасників кластеру; збільшення обсягу податкових надходжень; збільшення обсягу залучених інвестицій, у тому числі зарубіжних, та ін.

Позитивними сторонами розвитку системи кластерного управління в регіонах при формуванні регіонального маркетингу є те, що концепція кластерного управління регіональною економікою становить особливий інтерес у світлі посилення ролі зовнішньоторговельної діяльності в соціально-економічному розвитку регіонів, сприяє їх економічному зростанню. Однією з переваг кластерного управління економікою є посилення ролі економічних факторів і зниження адміністративних.

Ключові слова: програма економічного і соціального розвитку, регіон, кластер, кластерна політика, регіональний кластер.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Ілона Наденко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420