DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.36.2014.85660

Видатково-бюджетний механізм впливу на споживчі ціни в Україні

Віктор Лащак, Юлія Козуб

Анотація


Видатково-бюджетний вплив на споживчі ціни здійснюється таким чином. По-перше, через вплив на пропозицію, по-друге, – на підвищення потенціалу попиту і, по-третє, впливаючи на макроекономічному рівні як на попит, так і на пропозицію, через зміну обсягів державного споживання.

Метою статті є дослідження дії та впливу видатково-бюджетного механізму на об’єкт державного регулювання – споживчі ціни.

Видатково-бюджетний вплив на ціни здійснюється за наступними напрямами. По-перше, держава визначає види товарів, робіт та послуг, які повинні бути доступними різним верствам населення, та надає субсидії за рахунок бюджетних коштів, що, в свою чергу, впливає на здешевлення субсидованої продукції і ціни на неї встановлюються нижчими за рівноважні. По-друге, державні трансферти населенню збільшують наявний дохід, а відповідно, і обсяг споживання домашніх господарств, впливаючи на сукупний попит з подальшою дією на макроекономічний рівень цін. По-третє, макроекономічний вплив на ціни відбувається через формування державного замовлення та діяльність державних органів на товарно-сировинних біржах. Виступаючи як покупець, держава в короткостроковому періоді впливає на розширення сукупного попиту, чим підвищує загальний рівень цін, а проводячи оперативні товарні інтервенції, запобігає некерованим ціновим шокам.

Видатки з бюджету на державне споживання і трансферти у короткостроковому періоді підвищують сукупний попит і макроекономічний рівень цін, а в довгостроковому, оскільки є наслідком фіскальної політики держави, – можуть гальмувати економічний розвиток. Активне використання державного замовлення як оперативного регулятора рівня цін ускладнюється обмеженістю джерел фінансування.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Віктор Лащак, Юлія Козуб

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420