DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.36.2014.85673

Сучасний інструментарій розроблення стратегії як засіб реалізації стратегічного управління підприємством

Тетяна Вяткіна

Анотація


У статті розкрито теоретичні підходи до стратегічного управління, методології здійснення та реалізації стратегічного процесу.

Розкрито низку правил та умов, що пояснюють значення терміна «стратегія».

Дано авторське визначення стратегії як сукупності цілей підприємства та засобів їх досягнення, що визначають напрями його дій для досягнення стратегічних цілей.

Зазначено, що розроблення стратегії вимагає чіткого методологічного інструментарію, що спирається на теорію стратегічного управління. Для цього наведено етапи розроблення стратегії підприємства. Запропоновано авторську схему формування та реалізації стратегії підприємства з урахуванням елементів декомпозиції. Такі елементи включають філософію, що відповідає за визначення набору базових цінностей діяльності підприємства (місія, загальні цілі та ін.).

Зазначено, що в диверсифікованих компаніях стратегії розробляються, як правило, на чотирьох різних організаційних рівнях: корпоративна стратегія, ділова стратегія, функціональна стратегія, операційна стратегія.

Важливим інструментом у ході реалізації стратегії виступає стратегічний аналіз, за допомогою якого виявляється та оцінюється стан, можливості та загрози внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, його конкурентний стан. Стратегічне управління підприємством здійснюється у тісному взаємозв’язку його ресурсного потенціалу, стратегії та конкурентоспроможності. При цьому стратегія виступає способом реалізації ресурсного потенціалу підприємства, а конкурентоспроможність – критерієм ефективності реалізації стратегії та окремих стратегічних рішень, орієнтованих на досягнення стійких ринкових позицій підприємства в довгостроковій перспективі.

Наведено характеристику підходів до формування стратегії інвестиційного розвитку підприємства.

Відзначено, що в умовах динамічної зміни зовнішнього середовища реальна стратегія буде формуватися з двох частин:

1) продуманих цілеспрямованих дій підприємства (запланована стратегія);

2) реакції на непередбачений розвиток подій та конкуренцію, що підсилюється (адаптована стратегія).

Тому, щоб забезпечити ефективну діяльність та конкурентоспроможність, сучасне підприємство повинне мати добре обґрунтовану стратегію, а також бути готовим адаптуватися до випадкових обставин, виникнення яких можливе в майбутньому.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Тетяна Вяткіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420