DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.1.36.2014.85698

Формування людського капіталу: результати і тенденції

Володимир Хомяков

Анотація


Людський капітал (ЛК) – це інтелект, здоров’я, знання, якісна і продуктивна праця та якість життя. В роботі розроблена і запропонована узагальнена модель ЛК з урахуванням максимальної кількості внутрішніх і зовнішніх факторів. Модель передбачає формування усіх видів ЛК – індивідуального (в т.ч. підприємницького), суб’єктів господарювання в різних формах промислової і економічної діяльності, а також національного.

ЛК формується за рахунок інвестицій в підвищення рівня і якості життя населення. Вершиною підприємницького ЛК є потенціал державних еліт, що визначається здатністю національних інститутів забезпечувати сучасне економічне зростання.

В світовій економіці відбувається постійна зміна технологічних укладів (ТУ), методів і стилів менеджменту, промислових економічних структур та вимог до ЛК. В роботі розглянуто фактори, які впливають на викривлення оцінки показника ЛК: блатні зв’язки (клієнталізм), «дисертаційна пастка»; захоплення інститутів правосуддя, захисту власності, державного регулювання вузькогруповими інтересами з метою отримання власної вигоди за рахунок суспільства, «голландська хвороба», ігнорування людського фактора, тіньова економіка, корупція. Наведено окремі приклади їх прояву.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Володимир Хомяков

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420