DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.3.36.2014.85755

ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН ПІДПРИЄМСТВА

Ірина Отенко, Юлія Гапон

Анотація


Стан економіки України вимагає від суб’єктів господарювання компетентних дій щодо управ- ління їх діяльністю. Сукупність здатностей і можливостей визначають основну характеристику розвитку промислових підприємств – потенціал їх стратегічних змін. Промислові підприємства, які спроможні ефективно використовувати та нарощувати соціально-економічний потенціал, форму- вати його для досягнення стратегічних цілей, впливають на зовнішнє середовище, конкурентоспро- можність економіки країни. Тому одним із найважливіших завдань підприємств є необхідність фор- мування та розвитку нових підходів і методів управління, аналізу та оцінювання їх потенціалу стратегічного розвитку

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Ірина Отенко, Юлія Гапон

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420