DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.3.36.2014.85761

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ЛАНЦЮГУ СИСТЕМИ СОЦІУМУ-ДЕРЖАВИ-БІЗНЕС-СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Тарас Пепа, Людмила Чернюк

Анотація


Стаття присвячена дослідженню розвитку і функціонування соціальної інфраструктури в си- стемі чотириланкової моделі соціум-держава-бізнес-соціальна інфраструктура. Визначено власти- вості, специфіку та якість складових цієї системи, функціональний взаємозв’язок соціальної інфра- структури зі структурними елементами національного простору і обґрунтовано напрями вдоскона- лення їх взаємозв’язку.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Тарас Пепа, Людмила Чернюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420