DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.40.2015.88070

Особливості розвитку ринкового соціального і економічного простору

Сергій Анатолійович Назаренко

Анотація


У статті розкрито поняття соціального та економічного простору, окреслено особливості їх застосування у сучасному менеджменті; наведено складові соціального та економічного простору, які взаємодіють між собою та у сукупності утворюють взаємопов’язані системи; встановлено спільні характеристики понять соціального та економічного простору, головними з яких є: обумовленість і взаємопроникнення процесів, консолідація, гармонізація, інформаційне та комунікаційне середовище. Встановлено, що основними підходами до аналізу соціального та економічного середовища у сукупності є територіальний, ресурсний, інформаційний підходи до аналізу, які можуть мати вертикально-горизонтальний та функціональний характер; досліджено фази життєвого циклу соціального та економічного простору та їх вплив на здійснення аналізу ринкового простору; запропоновано основні напрями подолання диспропорцій в ході аналізу та розвитку соціального й економічного простору.

 


Ключові слова


соціальний простір; економічний простір; розвиток; конкуренція; аналіз; ринок; соціальний менеджмент

Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Makarska, O. (2004) Government social programs: theoretical aspects, methodology, development and evaluation. Kyiv, Lira, 328 p.

Semygina, T. (2005) Comparative social policy. Kyiv, MAUP, 246 p.

George, V., Wilding, P. (2007) Ideology and social welfare. Routledge & Kegan Paul, 172 p.

Hanesch, W. (1998) Soziale Sicherung im europäeischen Vergleich. Aus Politik und Zeitgeschichte, Bd. 34-35/98, S. 3–10.

Blau, J., Abramovitz, M. (2003) Social welfare policy. New York: Oxford University Press, 481 p.

Shevchuk, P. (2003) Social policy. Lviv: Svit, 400 p.

Danylyshyn, B., Chernyuk, L., Fashevskiy, M. et al. (2007). Spatial organization of productive forces of Ukraine: meso- and microregional level. Vinnytsya: Knyga-Vega.

Dzhaman, M. (2014) The theory of regional economies. Kyiv: TSUL, 384 p.

Faschevskyy, M., Olshanska, O. Theoretical and methodological bases of formation and differentiation of economic area. Vcheni zapysky, Vol. 11, Sectoral and cross-sectoral regional economy, p. 228.

Pavliha, N. (2006) Management by sustainable development of spatial systems: theory, methodology, experience. Lutsk: Volynska obl. drukarnya, 380 p.

Pepa, T. (2009). Spatial development of regional socio-economic systems in the context of state regional policy. Derzhava ta rehiony. Seriya: Derzhavne upravlinnya, (2), pp. 17–21.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Сергій Анатолійович Назаренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420