Прийняття управлінського рішення оптимізації рівня інвестиційної привабливості АТП

Автор(и)

  • Ярослава Сергіївна Левченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет

DOI:

https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.40.2015.88075

Ключові слова:

інвестиції, інвестиційна привабливість, управлінське рішення, система управління, оптимізація, підприємство

Анотація

Предметом роботи є наукові підходи та економічний інструментарій прийняття управлінського рішення що до оптимізації рівня інвестиційної привабливості (ІП) АТП. Метою роботи є розробка алгоритму прийняття правильного управлінського рішення що до оптимізації рівня інвестиційної привабливості АТП.

Для досягнення поставленої мети у роботі були використані такі загальнонаукові і спеціальні методи і прийоми дослідження: теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу – для дослідження теоретичних засад системи управління інвестиційною привабливістю; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення і формулювання висновків.

З метою прийняття правильного управлінського рішення що до оптимізації рівня інвестиційної привабливості АТП розроблено алгоритм прийняття управлінського рішення що до оптимізації рівня інвестиційної привабливості АТП.

Визначено, що прийняття управлінського рішення є невід’ємною складовою системи управління інвестиційною привабливістю АТП а також визначено етапи, розшифровано зміст кожного етапу та представлено результат прийняття правильного управлінського рішення що до оптимізації рівня інвестиційної привабливості АТП.

 

Посилання

Удалих О. О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства : навч. посіб. / О. О. Удалих. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 292 с.

Хобта В. М. Управління інвестиціями : навч. посіб. / В. М. Хобта. – Донецьк : ДонНТУ, 2005. – 394 с.

Царев В. В. Оценка экономической эффективности инвестиций : учеб. / В. В. Царев. – СПб. : Питер, 2004. – 464 с.

Бочаров В. В. Финансовый инжиниринг / В. В. Бочаров. – СПб. : Питер, 2004. – 400 с.

Saaty Thomas L. Theory of the Analytic Hierarchy Process. Part 2.1 / Thomas L. Saaty // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2003. – № 1. – С. 48–71.

Згуровский М. З. Глобальное моделирование процессов устойчивого развития в контексте качества и безопасности для жизни людей / М. З. Згуровский, А. Д. Гвишиани. – К. : Политехника, 2008. – 349 с.

Згуровский М. З. Технологическое продвижение / М. З. Згуровский, Н. Д. Панкратова. – К. : Политехника, 2005. – 165 с.

Роббинз С. Менеджмент / С. Роббинз, М. Коултер ; пер. с англ. – [8-е изд.]. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2006. – 1056 с.

Кусков А. Н. Менеджмент : учеб. пособ. / А. Н. Кусков, А. П. Чумаченко. – [4-е изд., стереотип.]. – М. : МГИУ, 2008 – 318 с.

Левченко Я. С. Оптимізація рівня інвестиційної привабливості автотранспортних підприємств / Я. Левченко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету – Черкаси : ЧДТУ. – 2015. – № 39. – Ч. ІІ. – С. 150–155. – (Серія : Економічні науки)

Андраш О. А. Управління інвестиційною привабливістю підприємств готельного господарства : дис. кан. екон. наук : 08.00.04 / Андраш О. А. – Сімферополь, 2012. – С. 115–116.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті