DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.4.40.2015.88390

Методи управління трансформаційними зрушеннями регіонального економічного простору

Hаталія Валентинівна Прямухіна

Анотація


У статті розглянуто методи управління трансформаційними зрушеннями регіонального економічного простору та обґрунтовано доцільність використання сценарного менеджменту як комплексного механізму світової системи прогнозування Форсайт. Виділено метод генерування ідей як ефективну складову сценарного менеджменту та конкретизовано принципи мислення методів генерування ідей сценарування



Ключові слова


трансформаційні зрушення; регіональний економічний простір сценарний менеджмент; прогнозування

Повний текст:

PDF

Посилання


Грабовецкий Б. Є. Основи економічного прогнозування: навч. посіб. / Б. Є. Грабовецкий. – Вінниця : ВФТАНГ, 2000.

Ягнюк І. М. Застосування сценарного підходу для прогнозування тенденцій розвитку підприємства /І. М. Ягнюк // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2012. – Вип. 1, т. 2. – С. 80–83.

Кормановская И. Р. Сценарный подход к прогнозированию развития социально-экономических систем (на примере Новгородской области) / И. Р. Кормановская, Е. В. Птицына // Вестник ЮРГТУ (НПИ). – 2011. –№ 3. – С. 122–131.

Прямухіна Н. В. Наслідкові ефекти трансформацій регіонального економічного простору / Н. В. Прямухіна // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. – 2015. – Вип. 28, ч. 3. –С. 118–120. – (Серія «Економічні науки»).

Беккер Й. Менеджмент процессов / Беккер Й., Вилков Л., Таратухин В. – М. : Эксмо, 2007. – 384 с.

Большаков А. С. Современный менеджмент : теория и практика / А. С. Большаков, В. И. Михайлов. – СПб. :Питер, 2000. – 416 с.

Георгієв В. А. Формування концепції сценарного підходу до управління економічним потенціалом підприємства / В. А. Георгієв // Наукові записки. – 2012. – Вип. 20. – С. 107–109. – (Серія «Економіка»).

Линдгрен М. Сценарное планирование. Связь между будущим и стратегией / М. Линдгрен, Х. Бандхольд ;пер с англ. – М. : Олимп-Бизнес, 2009. – 256 с.

Сценарный опыт Shell: Свой бизнес [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.nejo.ru/scenarnyjopytshell.html

Бримсон Дж. Процессно-ориентированное бюджетирование. Внедрение нового инструмента управления стоимостью компании / Дж. Бримсон. – М. : Вершина, 2007. – 336 с.

Грачева М. В. Риск-анализ инвестиционного проекта: [учеб. для вузов] / М. В. Грачева. – М. : ЮНИТИ ДАНА, 2001. – 351 с.

Рингланд Дж. Сценарное планирование для разработки бізнес-стратегии / Дж. Рингланд ; пер. с англ. – [2-е изд.]. – М. : Вильямс, 2008. – 560 с.

Айзард У. Методы регионального анализа : введение в науку о регионах / У. Айзард. – М. : Наука, 1996. – 87 с.

Галущак В. Л. Факторний аналіз сталого розвитку регіонів України [Електронний ресурс] / В. Л. Галущак //Економічна наука : зб. наук. праць. – 2008. – № 5, ч. 1. – С. 65–70. – (Серія «Регіональна економіка»).

Пашкевич М. С. Методичні підходи до оцінки регіональних відмінностей у сталому розвитку територій /М. С. Пашкевич // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПАБА, 2012. – №.61 – С. 147–156.


Пристатейна бібліографія ГОСТ






Copyright (c) 2019 Hаталія Валентинівна Прямухіна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420