DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.22.2009.88421

Аналіз зовнішнього середовища підприємства: характерні риси та перспективи проведення

В. Г. лопатовський

Анотація


У статті розглядаються питання захисту підприємств від негативного впливу факторів зов- нішнього середовища. Досліджуються джерела, з яких суб’єкти господарювання отримують інфор- мацію про зовнішнє середовище. За результатами анкетування оцінюється ризикозахищеність під- приємств.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 В. Г. лопатовський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420