DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.4.40.2015.88451

Інструментарій дослідження міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти

Оксана Володимирівна Захарова, Аль Мутлак Елаян

Анотація


Встановлено зміст наукового інструментарію дослідження міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти. Обґрунтовано доцільність використання індикаторів для оцінювання ступеня інтернаціоналізації університету та його позиціонування на всесвітньому ринку послуг вищої освіти. Охарактеризовано особливості оцінки законодавчо встановлених напрямів міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти. Встановлено наявність значної кількості світових рейтингів вищих навчальних закладів, що оцінюють ступінь інтернаціоналізації університету. Виокремлено індикатори міжнародного співробітництва за основними світовими та українськими рейтингами вишів. Розкрито методику визначення основних індикаторів інтернаціоналізації університетів. Систематизовано індикатори за напрямами міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти. Згруповано напрями міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти за однорідністю.

Ключові слова


міжнародне співробітництво у сфері вищої освіти; індикатори оцінки; рейтинг університету; вищий навчальний заклад

Повний текст:

PDF

Посилання


Ковалев В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. – М. : ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. – 424 с.

Грабченко А. І. Методи наукових досліджень / Грабченко А. І., Федорович В .О., Гаращенко Я. М. – Харків :НТУ «ХПІ», 2009. – 142 с.

Technical Advisory Group proposal : thematic indicators to monitor the education 2030 agenda. – Montreal, UIS, 2015. – 20 р.

Human Development Report 2015 : work for human development. – NY : UNDP, 2015. – 270 р.

Education at a glance 2011 : OECD indicators [Internet]. Available from : http://www.oecd.org/education/skillsbeyond-school/48631582.pdf

How to measure internationality and internationalisation of higher education institutions! Indicators and key figures / Center for higher education development. – Berlin, Working paper № 92. – 2007. – 42 р.

Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 37-38. – Ст. 2004.

UNESCO INSTITUTE for STATISTICS. International student mobility in tertiary education [Internet]. – Available from : http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/ BrowseEducation.aspx

Самойленко А. А. Интеллектуализационная составляющая международного движения человеческих ресурсов Украины в условиях глобализации / А. А. Самойленко // Наука и образование – 2014 : ІХ Междунар. науч. конф. студентов и молодых ученых. – Астана : Еуразия ұлттық университеті, 2014. – С. 1607–1612.

Рейтинг вищих навчальних закладів України «КОМПАС-2012» : аналітичний звіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.yourcompass.org/docs/2012_compas_report.pdf

Explore the times higher education world university rankings [Internet]. – Available from : https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings

Rauhvargers A. Global university rankings and their impact. Report II / Andrejs Rauhvargers. – Brussels : European University Association, 2013. – 88 р.

Round University Ranking Methodology [Internet]. – Available from : http://roundranking.com/library/ methodology.html

CHE Ranking : Baustein Internationale Ausrichtung [Internet]. – Available from : http://www.che-ranking.de/

methodenwiki/index.php/ Baustein_Internationale_Ausrichtung

Full-time MBA ranking. Methodology [Internet]. – Available from : http://www.economist.com /node/21010829

Рейтинг государственных вузов и факультетов Чешской Республики по версии РЕС. Методика и критерии

рейтинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.educationcenter.cz/ru/vuzy-chehii/rejting-vuzov

«Perspektywy»: Metodologia rankingu аkademickich szkół wyższych 2015 [Internet]. – Available from : http://www.perspektywy.pl/RSW 2015/ranking-uczelni-akademickich/metodologia-rankingu-akademickich-szkolwyzszych.

Методика визначення рейтингів університетів України «Топ-200 Україна» // Дзеркало тижня. – 2007. – № 11 (640), 24-30 березня.

Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року : проект. – К., 2014. – 88 с.

Национальный рейтинг университетов. Методика построения Национального рейтинга университетов 2014/2015 учебного года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://univer-rating.ru/txt.asp?rbr =30&txt=Rbr30Text4539&lng=0


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Оксана Володимирівна Захарова, Аль Мутлак Елаян

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420