Визначення продовольчої безпеки як генеральної мети аграрної політики

Л. М. Арестова

Анотація


Визначення цілей і пріоритетів аграрної політики являє собою один з напрямків системного аналізу соціально-економічного розвитку регіону. Тут при побудові "дерева цілей" можливе викорис- тання двох різних підходів: "зверху" – від ідентифікації цілей вищого рангу до цілей нижчого рангу й "знизу" – від можливостей аграрного сектора. Однак ще в 70-х роках на підставі досліджень про спів- відношення цих підходів був зроблений висновок про необхідність домінування системного аналізу "зверху" над системним аналізом "знизу", тобто доведена неспроможність висновків про визначення цілей вищого рангу на основі сукупності цілей більш низьких рангів. Цей висновок був підтверджений практикою розробки цілей довгострокового плану економічного й соціального розвитку, що іс- нувала в 80-х роках

Повний текст:

PDF


DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.2.22.2009.88510

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


p-ISSN 2306-4420