Архіви

2018

Міжнародна науково-практична конференція «Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес»

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

До участі у конференції запрошуються науковці, практичні фахівці та всі зацікавлені особи.

Форма участі: дистанційна. При дистанційної участі збірник тез буде надісланий після проведення конференції на поштову адресу, вказану в анкеті, протягом двох тижнів після проведення конференції.

Метою конференції є теоретичне узагальнення наукових досліджень та розробка практичних рекомендацій трансформації регіональної та національної економіки. На конференції буде представлено широкий спектр проблем за перспективними напрямами, а саме: методологія управління інноваційним розвитком економічних суб’єктів, регіональні проблеми економіки, використання інформаційних технологій в маркетингу, активізація процесів соціально-економічної модернізації.

 Основні секції:

  1. Теорія та практика управління потенціалом національної економіки та її складових частин;
  2. Управління інноваційним розвитком підприємств та регіонів;
  3. Стратегія економічного розвитку підприємств та регіонів в умовах глобалізації;
  4. Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці регіону;
  5. Маркетингові складові економіки регіональних підприємств та стратегія маркетингової діяльності в сучасній економіці;
  6. Інформаційні технології в бізнесі, управлінні проектами;
  7. Інформаційні технології в економіці та маркетингу;
  8. Фінансово-економічна політика держави в умовах поглиблення інтеграційних процесів;
  9. Сучасний облік і аудит: тенденції розвитку, проблеми та перспективи.
  10. Новітні тренди в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі в Україні та світі.