№ 55 (2019)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 55. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №6 від 12.12.2019 р.

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Instructions for authors Title page

Зміст

Статті

ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС БЮДЖЕТНОЇ РЕФОРМИ (В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ) PDF
Володимир Іванович Захарченко 5-14
УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ В УКРАЇНУ PDF
Оксана Володимирівна Захарова 15-23
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ У РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Олег Олександрович Григор, Тетяна Петрівна Потапенко 24-30
ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ В СТИМУЛЮВАННІ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Людмила Іллівна Панкова 31-40
АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ PDF
Олег Михайлович Одінцов 41-50
ПРОТИРИЗИКОВЕ УПРАВЛІННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ ПРОЕКТІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Конрад Януш Круль 51-58
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ГІДНІ УМОВИ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Олександрівна Паламарчук, Лілія Миколаївна Новосад 59-65
ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА: ГЕНЕЗИС ТА ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ PDF
Лідія Сергіївна Васильченко 66-73
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ СМАРТ – ТЕХНОЛОГІЙ В АПК PDF
Олена Віталіївна Коломицева, Наталія Вікторівна Шевченко 74-83
РЕКЛАМНІ КАМПАНІЇ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
Олена Віталіївна Коломицева, Jolanta Staszewska, Тетяна Анатоліївна Пальонна 84-90