№ 55 (2019)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 55. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №6 від 12.12.2019 р.
Опубліковано: 2019-12-16

Статті