№ 62 (2021)

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, Випуск 62. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ЧДТУ, протокол №3 від 20.09.2021 р. 

Опубліковано: 2021-09-27

Статті