Том 1, № 36 (2014)

Зміст

Статті

Оцінка конкурентоспроможності підприємницького потенціалу підприємства PDF
Олена Черних
Передумови розвитку постмитного контролю в Україні PDF
Дарія Сагарьова
Аспекти енергозбереження у формуванні планів інноваційного розвитку промислового підприємства PDF
Вікторія Петринка Петринка
Формування напрямів соціально-економічного розвитку регіону в сучасних умовах PDF
Ілона Наденко
Формування вимог до методичного інструментарію оцінки якості страхових послуг PDF
Вікторія Мальцева
Бюджет витрат на персонал через призму мотиваційних профілів PDF
Ірина Камінська
Науково-методичні засади розвитку державного регулювання ринку похідних фінансових інструментів PDF
Юлія Єльнікова
Удосконалення механізму фінансового забезпечення міст як системна проблема PDF
Ілона Бабух
Факторинг та перспективи його розвитку в Україні. PDF
Людмила Момот
Заходи щодо формування цільового потенціалу машинобудівних підприємств на засадах кластерної концепції PDF
Ольга Федоренко
Шляхи активізації інноваційної діяльності в регіоні PDF
Яніна Ковальчук
Структурно-функціональні характеристики формування інноваційної економіки PDF
Зорина Юринець
Інтернаціоналізація та транснаціоналізація діяльності вищих навчальних закладів на світовому ринку освітніх послуг PDF
Сергій Матюх
Видатково-бюджетний механізм впливу на споживчі ціни в Україні PDF
Віктор Лащак, Юлія Козуб
Діалектика формування та реалізації стратегії розвитку промислового потенціалу регіону PDF
Ольга Кудріна
Стратегія диверсифікації як спосіб підвищення конкурентної діяльності підприємства PDF
Ірина Корнієнко, Наталія Ільченко
Особливості формування та використання ресурсного елементу потенціалу підприємства PDF
В. Демиденко, Л. Веретільник
Сучасний інструментарій розроблення стратегії як засіб реалізації стратегічного управління підприємством PDF
Тетяна Вяткіна
Проектування результативних систем управління PDF
Іван Задорожний, Алевтина Шигимага, Степан Задорожний
Системний підхід до реалізації страхових продуктів PDF
Наталія Ткаченко, Наталія Рябоконь
Формування резерву за оптимального розподілу наявних фінансових ресурсів PDF
Оксана Макара
Резерви прискорення бізнес-процесів внаслідок використання автоматизованих інформаційних систем
С. Лобов, В. Нусінов
Сучасні аспекти розвитку казахстану в системі світового господарства за умов новітніх глобалізаційних процесів PDF
Ігор Журба
Формування людського капіталу: результати і тенденції PDF
Володимир Хомяков