Том 1, № 35 (2014)

Зміст

Статті

Формування фінансовової безпеки банківської системи України PDF
Юрій Пасічник
Фінансова стратегія компанії: адаптація, стійкий розвиток PDF
Лідія Костирко
Особливості організаційно-методичного підходу до аналізу фінансових результатів промислових підприємств у складі холдингу PDF
Валерія Колосок, Яна Ходова
Соціальний капітал: підходи до вивчення PDF
Лариса Черчик, Наталія Коленда
Аналіз сучасного стану бюджетної політики України PDF
Тетяна Бутурлакіна, Марина Сидоран
Проблеми вдосконалення організаціїї обліку розрахунків через інтернет-банкінг PDF
Валентина Гавриленко
Удосконалення методичних підходів до стратегічного управління персоналом промислового підприємства з метою зростання його конкурентоспроможності PDF
Тетяна Гулик, Єлизавета Дрофа
Проблеми фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні PDF
Георгіна Кампо, Маріанна Андрусь
Оцінка впливу монетарних інструментів на ринок нерухомості України PDF
Валерія Прокопенко
Проблеми дефіциту державного бюджету України та шляхи їх подолання PDF
Катерина Сочка, Оксана Кіндрат
Розвиток методичних засад перспективного аналізу фінансової спроможності підприємств PDF
Наталія Темнікова
Система державного регулювання підприємництва в Україні PDF
Сергій Ткаченко
Роль інновацій у соціально–економічному розвитку України PDF
Ірина Хандюк
Методичні засади операційного аналізу в системі управління прибутковістю підприємств PDF
Елеонора Чернодубова
Зарубіжний досвід фінансування активних програм на ринку праці PDF
Юлія Смаковська
Бюджетування, як інструмент поточного та стратегічного планування PDF
Олена Сукач
Боргова безпека як визначальний фактор макроекономічної стабільності держави PDF
Олена Новосьолова
Грошово–кредитні механізми стимулювання розвитку інвестиційних процесів в Україні PDF
Максим Басов
Сучасний стан бюджетного планування в Україні PDF
Катерина Бернада
Кредитно–інвестиційний механізм в розвитку проектів державно–приватного партнерства PDF
Тетяна Брікман
На основі вивченого зарубіжного досвіду запропоновано перспективні напрями співпраці держави і приватного сектора в кредитно–інвестиційній сфері. Уточнено поняття і виділено базові елементи кредитно–інвестиційного механізму державно–приватного партнерства PDF
Тетяна Волощук
Сучасний стан конкурентоспроможності України та валютні засоби її забезпечення PDF
Анна Качур
Держава як учасник інвестиційного процесу на ринку нерухомості PDF
Костянтин Качура
Актуальні проблеми фінансування видатків на розвиток АПК України PDF
Дарія Сидоренко
Обов’язкові резерви як фінансовий інструмент забезпечення фінансової стійкості банку PDF
Ніна Шпаковська
Екологічне оподаткування як складова екологічної політики держави PDF
Яна Якуша