Том 2, № 32 (2012)

Зміст

Статті

Проблема вдосконалення управління державним боргом PDF
О.О. Присяжнюк
Методичні підходи до оцінювання та моніторингу бюджетних програм місцевого рівня PDF
О.М. Сукач
Особливості інвестиційної політики в умовах дестабілізації зовнішніх впливів на макроекономічне середовище PDF
Д.С. Пілевич
Реформування адміністративно-територіального устрою як необхідна передумова формування фінансово самодостатніх територіальних громад PDF
Н.В Вишневська, І.І. Ковальчук, Б.В. Підцерковний
Нові реалії брендингу PDF
О.Л. Шевченко
Методи дослідження розвитку трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства PDF
Р.С. Чорний
Підвищення ефективності бюджетної політики PDF
І.М. Хандюк
Проблемні аспекти автоматизації аудиту в Україні PDF
Н. І. Федоронько
Основні передумови удосконалення бухгалтерського обліку видатків на оплату праці вищих навчальних закладів PDF
А.О. Труфен
Застосування методу еталонного оцінювання для підвищення ефективності функціонування фінансового механізму управління витратами на підприємствах ювелірної промисловості PDF
Н.С. Струк, Ю.М. Попівняк
Аспекти забезпечення сталого розвитку в контексті геосоціальних трансформацій PDF
В.О. Солодкий
Фіскальне значення податку на прибуток в умовах нестабільності фінансового простору PDF
Л.П. Сідельникова
Економічні дисбаланси у вимірах глобальної взаємозалежності: проблема ідентифікації джерел походження та корекції PDF
Н.В. Резнікова, М.М. Відякіна
Сучасний стан матеріально-технічного оснащення сільськогосподарських кооперативів PDF
О.В. Радова
Теоретичні підходи до формування поведінки споживачів PDF
Л.А. Радкевич, І.А. Луговська
Стратегічні підходи до управління туристичними підприємствами PDF
А.В. Круглянко
Методологія дослідження взаємодії складових аграрної сфери Карпатського економічного району PDF
Л.В. Забуранна
Боргові зобов’язання як інвестиційний інструмент залучення фінансових ресурсів для фінансування державних потреб PDF
Н.В. Дудченко, В.В. Демиденко
Фінансово-економічна підсистема як основа стратегічного розвитку підприємства PDF
М.І. Дрогомирецька, Я.І. Дрогомирецький
Роль и значение показателей ликвидности при оценке финансового состояния предприятий рыбного хозяйства Украины PDF
О.В. Демчук
Імідж керівника як чинник оптимізації управління персоналом PDF
О. В. Делія
Важелі фінансової політики доходів населення PDF
Л.А. Гордієнко
Податковий контроль у контексті євроінтеграції економіки України PDF
І. Г. Гончаренко, Н. Ю. Лега
Переваги та недоліки використання аутсорсингових послуг PDF
Н. В. Геліч
Перспективи розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в Україні PDF
В. О. Гавриленко
Моделювання впливу міжнародного кредитування на економічний стан України PDF
Л.В. Бережна, О.І. Снитюк
Корпоративна культура: актуальні проблеми сучасності PDF
В.О. Шпильова
Удосконалення підходів до формування механізму управління фінансовими результатами підприємства PDF
О.А. Зінченко
Фінансування охорони здоров’я: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід PDF
Ю. В. Пасічник