Том 1, № 22 (2009)

Зміст

Статті

Ефективність використання ресурсів суб’єктами господарювання PDF
В. І. Хомяков, Н. М. Коробченко
Территориальные особенности развития предпринимательского потенциала в России
К. В. Павлов
К вопросу об организации управления сельскохозяйственным производством
В. Н. Гончаров, И. Г. Филлипова
Проектний підхід до формування стратегічних партнерств підприємств PDF
О. М. Гребешкова, Г. В. Махова
Організаційно-економічне регулювання використання природно-ресурсного потенціалу PDF
М. Д. Балджи
Реализация бюджетного механизма в сфере образования Украины PDF (Русский)
П. М. Куликов
Становлення теорії і сучасна парадигма конкурентоспроможності PDF
А. О. Ходжаян
Становлення теорії і сучасна парадигма конкурентоспроможності PDF
О. М. Фащевська
Ціна входу до торговельних мереж
Г. П. Сиваненко
Удосконалення системи державного регулювання на ринку освітніх послуг України PDF
Л. І. Цимбал
Економічна інтеграція та митна політика держави. Досвід Польщі
О. О. Гуцаленко
Методологічні наслідки розвитку прогресивних науково-дослідних підходів у вивченні поведінки споживачів PDF
О. К. Шафалюк
Проблеми збільшення конкурентоспроможності високотехнологічних галузей промисловості України в умовах глобалізації PDF
І. В. Дульська
Эколого-ориентированные стабилизационные решения как инвестиционный ресурс предприятий энергоотрасли. Взаимовлияние эколого-экономических факторов и экономической безопасности PDF (Русский)
И. П. Частоколенко, И. П. Частоколенко
Економічне обґрунтування переробки відходів птахівництва на кормові домішки PDF
В. І. Хомяков, П. С. Вяткін
Рівні розвитку процесної компанії PDF
В. А. Верба
Переваги і недоліки лізингу в Україні PDF
А. В. Гриліцька, І. М. Гуриненко
Управління промисловим підприємством на основі ефективних методів аналізу
С. В. Гушко
Методичні підходи щодо оцінки результатів діяльності підприємства та визначення рівня якості прибутку PDF
О. А. Зінченко
Підвищення ролі контролінгу в стратегічному управлінні підприємством
О. В. Мозенков, В. А. Міщенко
Стратегічні підходи до управління інтелектуальним капіталом PDF
І. В. Поповиченко, Г. Л. Ступнікер
Мотивація трудової діяльності персоналу промислових підприємств в умовах глобалізації економіки
О. І. Продіус
Споживання електроенергії домогосподарствами в умовах зміни правового поля України
Л. В. Родічева
Стратегія розвитку робочих місць як невід’ємна складова стратегії економічного розвитку України на довгостроковий період
Л. С. Тараєвська, П. В. Горчак
Особенности обучения и развития персонала компании
Т. С. Шаталова
Інформаційне забезпечення розвитку компанії PDF
О. М. Гребешков
Компетенційна модель бізнес-стратегії підприємства PDF
І. Ю. Ільченко
Шляхи вдосконалення процесу планування діяльності державних зернових компаній PDF
Ю. В. Карпенко
Міжнародна інноваційна діяльність промислових підприємств України PDF
Н. В. Криворучко
Бізнес-освіта як фактор підвищення якості та конкурентоспроможності управлінських кадрів в умовах інтеграції освітнього простору PDF
Н. Б. Кузнєцова
Аналіз та оцінка впливу факторів зовнішньоекономічної діяльності підприємств Хмельниччини PDF
Я. П. Машталір
Вибір підприємствами конфігурації виробничої діяльності PDF
П. О. Татарчук
Методологічні основи стратегічного аналізу конкурентоздатності підприємства PDF
О. М. Паламарчук
Коммуникативная деятельность отечественных предприятий на Интернет-рынке металлоизделий PDF (Русский)
М. И. Ботушан
Людський потенціал: сутність та складові PDF
Л. В. Рудич
Методичні засади оцінки збитковості гірничорудних підприємств
А. А. Турило
Аналіз зовнішнього середовища підприємства: характерні риси та перспективи проведення PDF
В. Г. Лопатовський
Особливості інвестиційної діяльності інститутів спільного інвестування на фінансовому ринку України PDF
Г. В. Опанасова
Вдосконалення процесу управління ризиками та врахування фактора ризику при прийнятті управлінських рішень PDF
Л. І. Ріщук
Вплив процесу планування соціального потенціалу на показники діяльності підприємства
О. О. Коваль