Том 1, № 24 (2009)

Зміст

Статті

Формування стратегії зростання національної економіки PDF
В. Хомяков
Структурні зміни в економіці України PDF
В. І Хомяков, С. В. Кошеленко
Членство в Европейском союзе: опыт Чехии и его значение для Украины PDF
А. Б. Почтовюк, Л. Пана
Формування та розвиток трудового потенціалу в умовах євроінтеграції PDF
С. С. Гринкевич
Напрями подальшої трансформації національної економіки в умовах глобалізаційних викликів PDF
О. В. Коломицева
Україна в деяких геополітичних контекстах XX ст. PDF
В. А. Єрмоленко
Комплексна модель людини у контексті використання цивілізаційного підходу в економіці PDF
В. А. Єрмоленко
Стратегія забезпечення технологічної конкурентоспроможності України у контексті приєднання її до глобального високотехнологічного простору PDF
І. Р. Березюк-Рибак
Застосування динамічного моделювання при аналізі конкурентоспроможності національної економіки PDF
Л. М. Задувайло
Структурні зміни в економіці: основні поняття та види PDF
О. І Клімова
Макроекономічні аспекти розвитку ринку праці України в умовах світової фінансово-економічної кризи PDF
Н. С. Коваленко
Державна цільова програма відновлення риболовецького флоту України як важливий елемент розвитку українського суднобудування PDF
А. С. Соломко
Вплив інтернаціоналізації людських ресурсів країни на конкурентоспроможність вітчизняного трудового потенціалу PDF
М. В. Пустовит
Науково-технологічна складова щодо розвитку підприємства PDF
О. С. Басова
Тенденції розвитку мотиваційного потенціалу в умовах інноваційної активності машинобудівних підприємств PDF
В. Б. Горбань
Ідентифікація впливу інформаційної системи на фактори зовнішнього та внутрішнього середовища організації PDF
М. П. Побережна
Сучасний стан та тенденції соціально-економічного розвитку підприємств трубної промисловості України PDF
А. В. Семенькова, Д. Е. Козенко
Вплив інновацій на рекламний продукт підприємств сфери зовнішньої реклами PDF
А. С. Крепак
Ставка дисконтування як важливий елемент оцінки ефективності інвестиційних проектів PDF
Ю. Б. Скорнякова
Моніторинг реалізації інвестиційного проекту машинобудівного підприємства на постприватизаційному етапі PDF
Р. О. Мошеренко
Суть, значення та специфіка інвестицій в АПК PDF
А. С. Музиченко