Том 2, № 24 (2009)

Зміст

Статті

Методичні основи формування механізму ціноутворення PDF
В.М. Яценко, О.В. Яценко, М.В. Яценко, А.М. Шевченко
Вплив фінансової нестабільності на розвиток автострахування в Україні PDF
Р.Ф. Пустовійт, О.М. Супруненко
Сучасний стан та шляхи ефективного розвитку галузі овочівництва PDF
В.М. Яценко
Формування регіональної системи продовольчої безпеки PDF
М.М. Одінцов, Одінцов О.М., Шор О.М.
Плодоовочевий підкомплекс України: стан та перспективи PDF
Л.Г. Чернюк
Шляхи оптимізації обсягів виробництва птахівничої продукції (на прикладі підприємств Черкаського регіону) PDF
М. В. Яценко
Методичні підходи до оцінки трансформації та ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогоподарських підприємств PDF
І.І. Червен, М.І. Кареба
Сучасний стан та формування стратегії розвитку молочного скотарства на регіональному рівні PDF
В.М. Яценко
Методологічні основи стратегічного прогнозування розвитку економіки АПК PDF
В.М. Яценко
Вплив реалізації функції власності на вибір мотиву злиття та поглинання PDF
В.М. Марченко
Визначення напрямів та етапів розподілу цін в галузях АПК PDF
О.В. Кравченко, І.Й. Ткачук
Методологічні підходи до комплексного аналізу фінансових результатів господарської діяльності PDF
В.В. Пасенко
Місце внутрішньогосподарського контролю в системі управління підприємством PDF
Г.В. Булкот
Концептуальні засади ентропійної оцінки досконалості інвестиційних процесів PDF
Н.Б. Савіна
Організаційні аспекти внутрішньовідомчого контролю торговельних витрат в підприємствах споживчої кооперації PDF
Н.В. Фірсова
Біоенергетика – провідний шлях до вирішення проблем енергозалежності теплових господарств регіонів України PDF
В.В. Скриль
Тенденції формування інфраструктури фондового ринку в Україні PDF
А.Л. Свечкіна, І.М. Ракицька
Функції та принципи управління платоспроможністю сільськогосподарських підприємств PDF
О.А. Непочатенко
Міста районного значення в Україні як суб’єкти економічної політики PDF
В.І. Жук, О.В. Шевченко
Організація і методика аудиту основних засобів та шляхи його вдосконалення PDF
Н.М. Бразілій, М.М. Тимошенко