Том 2, № 42 (2016)

Зміст

Статті

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олена Віталіївна Коломицева, Анжеліка Олегівна Боковня, Тетяна Іванівна Бурцева
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ З ПОЗИЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ PDF
Віра Іванівна Чиж
ФАКТОРИ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ PDF
Олена Віталіївна Коломицева, Світлана Василівна Коляденко
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА: ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК І ЗМІНИ У СПОЖИВАННІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ PDF
Галина Олексіївна Кундєєва
КОНЦЕПЦІЯ «СИСТЕМА ВЛАСНОСТІ – СПІЛЬНА РЕСУРСНА СИСТЕМА» ЯК «СЕРЕДИННИЙ ШЛЯХ» ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Ольга Миколаївна Міночкіна
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМНИЦТВА З ПОЗИЦІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Вікторія Вікторівна Білик
КЛАСИФІКАЦІЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ PDF
Максим Вікторович Дубина
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІНТЕРФЕЙСНОЇ СКЛАДОВОЇ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Олександр Володимирович Черевко, Наталя Володимірівна Зачосова, Юлія Миколаївна Радзіховська
ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ ІННОВАЦІЙ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Юлія Валеріївна Орловська, Світлана Морозова
МЕТОДОЛОГІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРСАЙТ У КЛАСТЕРНІЙ ПОЛІТИЦІ PDF
Інна Олександрівна Журба
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА: ГЛОБАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ PDF
Анна Станіславівна Сурай
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ МOДEЛЬНOГO КOМПЛEКСУ СOЦІAЛЬНO-EКOНOМІЧНOГO РOЗВИТКУ МІСТA PDF
Христина Ігорівна Калашнікова
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ У ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ. ОСНОВНІ ВИКЛИКИ PDF
Дієго Фернандо Сепеда Гуаман