DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.56.2020.201670

МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ

Іван Олексійович Загоруйко

Анотація


Стаття присвячена методології макроекономічного моделювання науково-технічного прогресу з точки зору, яка є альтернативною сучасній парадигмі необмеженого потенціалу економічної ефективності.

В основу дослідження покладено загальнонауковий метод переходу від простого до складного. В якості вихідного пункту обрано загальні закономірності НТП, незалежні від окремих економічних факторів.  Аналіз довгострокової економічної динаміки спирається на модель обмеженого науково-технічного прогресу (LSTP-модель), що вперше запропонована в даній статті. В ході моделювання показується, що навіть за нескінченних ресурсів, спрямованих до науково-дослідного сектору, темп НТП має свою межу. В зв’язку з цим формулюється висновок, що для технологічного розвитку важливі не тільки обсяг та якість ресурсів у науково-дослідному секторі, але й тривалість їх використання.

Застосована в статті методологія реалізує загальнонауковий принцип відповідності. Показується, що: 1) класичні моделі необмеженого НТП є граничним випадком одного з пропонованих рівнянь; 2) традиційні виробничі функції є граничним випадком пропонованої виробничої функції з обмеженнями на максимальну ефективність продукту та мінімальну – факторів виробництва.

Особливістю проведеного дослідження є поліваріантний підхід – розгляд та порівняльний аналіз можливих варіантів макроекономічних функцій та  рівнянь динаміки. На підставі такого  підходу були визначені функції та рівняння, що описують нерівномірність економічного розвитку, коливання темпів підвищення ефективності та ендогенні хвилі НТП. Показується, що нові показатели (потенціалу підвищення ефективності, індексу достатності фактора НТП та складені з них функції) дозволяють адекватно аналізувати усе більш складні аспекти науково-технічного прогресу. Запропонована функція екзогенної динаміки, що відображає екзогенний вплив на НТП. Її аналіз дозволив адекватно описати історичну динаміку різних економічних систем, що відрізняються балансом позитивних та негативних екзогенних чинників.

Загальні закономірності НТП моделюються за допомогою складених (в тому числі неявних) функцій. В залежності від специфіки досліджуваного процесу, можуть використовуватися складені функції більш високих порядків. З математичної точки зору представлені рівняння динаміки класифікуються як звичайні автономні диференціальні рівняння першого порядку. Такий математичний апарат дозволив продемонструвати необхідність дотримання загальнонаукового принципу однорідності часу. Показується, що обмежений науково-технічний прогрес (на відміну від необмеженого) може бути описаний за допомогою функції корисності.


Ключові слова


методологія макроекономічного моделювання; економічні коливання; науково-технічний прогрес; хвилі науково-технічного прогресу; виробничі функції; ефективність факторів виробництва; потенціал ефективності; диференціальні рівняння

Повний текст:

PDF

Посилання


Acemoglu D. (2009) Introduction to Modern Economic Growth, (Princeton and Oxford: Princeton University Press), 990 P.

Aghion P., Howitt. P. W. (2009)The Economics of Growth, (Cambridge and London: The MIT Press), 475 P.

Barro R. J., Sala-i-Martin X. (2004) Economic Growth, 2nd ed., (Cambridge and London: The MIT Press), 654 P.

Baten J., Hippe R. (2018) Geography, land inequality and regional numeracy in Europe in historical perspective. Journal of Economic Growth, vol. 23, pp.79–109.

Borcan O., Olsson O., Putterman L. (2018) State history and economic development: evidence from six millennia. Journal of Economic Growth vol. 23, pp.1–40.

Bouchouicha R., Vieider F.M., (2019) Growth, entrepreneurship, and risk-tolerance: a risk-income paradox. Journal of Economic Growth, vol. 24(3), pp. 257-282.

Chun H., Ha J., Kim J.-W. (2014) Firm heterogeneity, R&D, and economic growth. Economic Modelling, vol. 36, pp.149-156.

Eapen A., Yeo J., Sasidharan S. (2019) Finance constraints and technology spillovers from foreign to domestic firms. Economic Modelling, vol. 76, pp. 50-62.

Gershman B. (2014). The two sides of envy. Journal of Economic Growth, vol. 19(4), pp. 407-438.

Handbook of Economic Growth, vol. 1A, 1st ed., Editors: Aghion P., Durlauf S. N., (North-Holland, 2005), 1138 P.

Handbook of Economic Growth, vol. 1B, 1st ed., Editors: Aghion P., Durlauf S. N., (North-Holland, 2005), 838 P.

Handbook of Economic Growth, vol. 2A, 1st ed., Editors: Durlauf S. N., Aghion P., (North-Holland, 2013), 568 P.

Handbook of Economic Growth, vol. 2B, 1st ed., Editors: Aghion P., Durlauf S. N., (North-Holland, 2013), 608 P.

Park H. (2020) Indeterminate equilibrium growth with product and R&D spillovers. Economic Modelling, vol. 86, pp. 286-298.

Romer D. (2011) Advanced Macroeconomics, 4th ed., University of California, Berkeley (New York: McGraw-Hill), 716 P.

Lahiri R., Ding J., Chinzara Z. (2018) Technology adoption, adaptation and growth. Economic Modelling, vol. 70, pp. 469-483.

Leite D.N., Óscar Afonso O., Silva S.T. (2019) A tale of two countries: Directed technical change, trade and migratory movements. Economic Modelling, vol. 83, pp. 173-194.

Litina A. (2016) Natural land productivity, cooperation and comparative development. Journal of Economic Growth,

vol. 21(4), pp. 351-408.

Mathonnat C., Minea A. (2019) Forms of democracy and economic growth volatility. Economic Modelling, vol. 81, pp. 594-603.

Özak Ö. (2018) Distance to the pre-industrial technological frontier and economic development, Journal of Economic Growth, vol. 23(2), pр. 175-221.

Schaefer A., Schiess D., Wehrli R. (2014). Long-term growth driven by a sequence of general purpose technologies. Economic Modelling, vol. 37, pp. 23-31.

Schenk-Hoppé K. R., Schmalfuß B. (2001). Random fixed points in a stochastic Solow growth model. Journal of Mathematical Economics, vol. 36, iss. 1, pp. 19-30.

Tsuboi M. (2019) Resource scarcity, technological progress, and stochastic growth. Economic Modelling, vol. 81, pp. 73-88.

Wahl F. (2017) Does European development have Roman roots? Evidence from the German Limes. Journal of Economic Growth, vol. 22(3), pp. 313-349.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Acemoglu D. (2009) Introduction to Modern Economic Growth, (Princeton and Oxford: Princeton University Press), 990 P.


Aghion P., Howitt. P. W. (2009)The Economics of Growth, (Cambridge and London: The MIT Press), 475 P.


Barro R. J., Sala-i-Martin X. (2004) Economic Growth, 2nd ed., (Cambridge and London: The MIT Press), 654 P.


Baten J., Hippe R. (2018) Geography, land inequality and regional numeracy in Europe in historical perspective. Journal of Economic Growth, vol. 23, pp.79–109.


Borcan O., Olsson O., Putterman L. (2018) State history and economic development: evidence from six millennia. Journal of Economic Growth vol. 23, pp.1–40.


Bouchouicha R., Vieider F.M., (2019) Growth, entrepreneurship, and risk-tolerance: a risk-income paradox. Journal of Economic Growth, vol. 24(3), pp. 257-282.


Chun H., Ha J., Kim J.-W. (2014) Firm heterogeneity, R&D, and economic growth. Economic Modelling, vol. 36, pp.149-156.


Eapen A., Yeo J., Sasidharan S. (2019) Finance constraints and technology spillovers from foreign to domestic firms. Economic Modelling, vol. 76, pp. 50-62.


Gershman B. (2014). The two sides of envy. Journal of Economic Growth, vol. 19(4), pp. 407-438.


Handbook of Economic Growth, vol. 1A, 1st ed., Editors: Aghion P., Durlauf S. N., (North-Holland, 2005), 1138 P.


Handbook of Economic Growth, vol. 1B, 1st ed., Editors: Aghion P., Durlauf S. N., (North-Holland, 2005), 838 P.


Handbook of Economic Growth, vol. 2A, 1st ed., Editors: Durlauf S. N., Aghion P., (North-Holland, 2013), 568 P.


Handbook of Economic Growth, vol. 2B, 1st ed., Editors: Aghion P., Durlauf S. N., (North-Holland, 2013), 608 P.


Park H. (2020) Indeterminate equilibrium growth with product and R&D spillovers. Economic Modelling, vol. 86,  pp. 286-298.


Romer D. (2011) Advanced Macroeconomics, 4th ed., University of California, Berkeley (New York: McGraw-Hill), 716 P.


Lahiri R., Ding J., Chinzara Z. (2018) Technology adoption, adaptation and growth. Economic Modelling,  vol. 70, pp. 469-483.


Leite D.N., Óscar   Afonso O., Silva S.T. (2019) A tale of two countries: Directed technical change, trade and migratory movements. Economic Modelling, vol. 83, pp. 173-194.


Litina A. (2016) Natural land productivity, cooperation and comparative development. Journal of Economic Growth,
vol. 21(4), pp. 351-408.


Mathonnat  C.,  Minea A. (2019) Forms of democracy and economic growth volatility. Economic Modelling, vol. 81, pp. 594-603.


Özak Ö. (2018) Distance to the pre-industrial technological frontier and economic development, Journal of Economic Growth, vol. 23(2), pр. 175-221.


Schaefer A., Schiess D., Wehrli R. (2014). Long-term growth driven by a sequence of general purpose technologies. Economic Modelling, vol. 37, pp. 23-31.


Schenk-Hoppé K. R., Schmalfuß B.  (2001). Random fixed points in a stochastic Solow growth model. Journal of Mathematical Economics, vol. 36, iss. 1, pp. 19-30.


Tsuboi M. (2019) Resource scarcity, technological progress, and stochastic growth. Economic Modelling, vol. 81, pp. 73-88.


Wahl F. (2017) Does European development have Roman roots? Evidence from the German Limes. Journal of Economic Growth, vol. 22(3), pp. 313-349.

Copyright (c) 2020 Іван Олексійович Загоруйко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420