DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.57.2020.206015

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ НЕОКОНСЕРВАТИЗМУ НА ПРИКЛАДІ РЕЙГАНОМІКИ

Ruslan V. Mann, Gleb O. Baranov

Анотація


На основі аналізу основних аспектів розвитку неоконсерватизму, економічної політики американського уряду Рональда Рейгана, досліджено застосування економічної практики з метою використання її в розбудові економіки країни, а також задля розкриття особистості Рональда Рейгана. Варто звернути увагу, що на сьогоднішній день мало досліджень з цієї проблематики, а поодинокі дослідження не повною мірою відображають вплив рейганоміки на історію США, України і світу в цілому.

В США у 1980-х роках політика обмеження державного втручання в підприємницьку діяльність запровадила комплекс заходів, які були спрямовані на якісну зміну стратегії завдяки перерозподілу функцій регулювання між державою і бізнесом, послаблення бюрократії і зростання економічної свободи підприємців. Для цього було зменшено та скасовано деякі правила, які застосовувалися до виробничої і ринкової діяльності, наприклад, контроль над цінами на нафту, за рівнем мінімальної заробітної плати, послаблено  екологічні стандарти, скорочено бюрократичний апарат і зменшено витрати на його утримання. Основним напрямком кредитно-грошової політики США в цей період було обрано антиінфляційне регулювання грошової маси з метою стримування інфляції.

В 1990-х роках течії американського консерватизму не мали об’єктивного фундаменту для подальшого розвитку, але ці процеси не зруйнували неоконсерватизм. Аналіз і узагальнення інформації показав, що неоконсерватори стали більш виваженими в методах політичної боротьби, розширили програму і як наслідок, інтегрувалися в республіканську партію, а трансформаційні процеси створили умови для розвитку неоконсерватизму  в умовах сьогодення.


Ключові слова


рейганоміка; неоконсерватизм; економіка; економічна теорія

Повний текст:

PDF

Посилання


Reygan, R. (1992). American life. Moscow: Novosti, 752 p. [in Russian].

Panchenko, Yu. V. (2007). Common and different in the ideology of neo-conservatism in the United Kingdom and the United States. Sumska Starovyna, no. 21/22, pp. 72–78 [in Ukrainian].

Sogrin, V. V. (2010). Historical experience of the USA. Moscow: Nauka, 581 p. [in Russian].

Bloom, А. (1987). The closing of the American mind. New York, 392 p.

Kharts, L. (1993). Liberal tradition in America / Trans. by V. Sogrin. Moscow: Progress, 400 p. [in Russian].

Ivanyan, E. A. (1991). Ronald Reagan: a chronicle of life and time. Moscow: Mysl, 411 p. [in Russian].

Snyder, William P. (Ed.) (1988). Defense policy in the Reagan administration. Washington: National Defense University Press, 424 p.

Macroeconomic studies / Institute of Economics and Law named after Ivan Kushnir. Available at: http://be5.biz/makroekonomika/profile/us.html

Andriushchenko, A. M., Burliai, A. P., Kostiuk, V. S. (2009). Economic theory: textbook. Kyiv: Tsentr uchbovoi lit., 520 p. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Рейган Р. Жизнь по-американски. Москва: Новости, 1992. 752 с.


Панченко Ю. В. Спільне і відмінне в ідеології неоконсерватизму у Великій Британії та США. Сумська Старовина. 2007. № 21/22. С. 72–78.


Согрин В. В. Исторический опыт США. Москва: Наука, 2010. 581 с.


Bloom А. The closing of the American mind. New York, 1987. 392 p.


Харц Л. Либеральная традиция в Америке / пер. с англ., общ. ред., вступ. сл. и послесл. В. Согрина. Москва: Прогресс, 1993. 400 с.


Иванян Е. А. Рональд Рейган: Хроника жизни и времени. Москва: Мысль, 1991. 411 с.


Defense policy in the Reagan administration / еd. by William P. Snyder. Washington, DC: National Defense University Press, 1988. 424 p.


Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. Економічна теорія: навч. посіб. Київ: Центр учбової літ., 2009. 520 с.


Макроэкономические исследования / Ин-т экономики и права Ивана Кушнира. URL: http://be5.biz/makroekonomika/profile/us.html

Copyright (c) 2020 Руслан Володимирович Манн, Гліб Олексійович Баранов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420