DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.57.2020.206256

МОДЕЛЮВАННЯ ПРИБУТКУ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОЇ ЗАБРУДНЕНОСТІ

Tetyana V. Kvitka

Анотація


В Україні в сучасних умовах функціонування підприємств базується на отриманні максимального прибутку, що в більшості випадків призводить до техногенного забруднення навколишнього середовища. Водночас вимоги екології встановлюють обмеження на такі забруднення, адже вони негативно впливають як на природу, так і на стан здоров’я людей, що мешкають у прилеглих до підприємств районах. Абсолютно уникнути техногенних забруднень у сучасних умовах неможливо, але виникають питання, пов’язані з границями обмеженості таких забруднень. Метою статті є моделювання впливу техногенної забрудненості на прибуток підприємств, операційні системи виробництва продукції яких є джерелами цієї забрудненості. Особливістю розвинутого підходу є застосування диференціальних рівнянь на якісному рівні, що дає можливість скористатися побудовою «м’яких» математичних моделей. З одного боку, необхідно враховувати екологічні обмеження, але з другого – можливе існування оптимальної величини техногенної забрудненості, за якої прибуток підприємства буде максимальним. Математичне моделювання прибутку дало змогу визначити умови існування оптимальної величини техногенної забрудненості. Побудова «м’якої» математичної моделі доходу дала можливість визначити особливості властивостей доходу при техногенній забрудненості, які є структурно стійкими. Застосування методів теорії подібності і аналізу розмірностей дозволило представити математичну модель прибутку підприємства у безрозмірному вигляді, що зменшило обсяг необхідних обчислень при дослідженнях.

Важливо підкреслити, що побудована математична модель прибутку в умовах техногенної забрудненості дає змогу у цифровій формі, шляхом відповідних обчислень за допомогою комп’ютерних програм, обґрунтувати і дати рекомендації щодо оптимальної величини техногенної забрудненості працюючого підприємства, при якій буде досягнуто максимальну величину прибутку.


Ключові слова


прибуток; дохід; витрати; техногенна забрудненість; «м’яка» модель; структурна стійкість; оптимальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Ecological state of Kryvbas: problems and ways to solve them: Proc. of the field meeting of the Committee on Environmental Policy and Nature Management, (October, 24–25, 2019). Available at: http://komekolog.rada.gov.ua/uploads/documents/35706.pdf

Khorolskyi, V. P., Khorolskyi, K. D., Riabykina, K. H. (2019). Theory and practice of innovative and intellectual development of the region with man-made territories. In V. P. Khorolskyi. O. B. Cherneha (Eds.). Kryvyi Rih: FOP Cherniavskyi D.O., 633 р. [in Ukrainian].

Arnold, V. I. (2004). “Hard” and “soft” mathematical models. Moscow: MTsNMO, 32 р. [in Russian].

Khorolskyi, V. P., Khorolska, O. V., Khorolskyi, K. D. et al. (2018). Management by innovative development of enterprises in the region with man-made areas. In V. P. Khorolskyi (Ed.). Kryvyi Rih: FOP Cherniavskyi D.O., 496 р. [in Ukrainian].

Filippov, A. F. (2015)/ Introduction to the theory of differential equations: sci. manual. Moscow: URSS, 240 р. [in Russian].

Korobkov, M. V. (2010). Ordinary differential equations: lecture notes. Novosibirsk: URSS, 60 р. [in Russian].

Samoilenko, A. M., Perestiuk, M. O., Parasiuk, I. O. (2003). Differential equations: textbook. Kyiv: Lybid, 600 р. [in Ukrainian].

Hukhman, A. A. (2016). Introduction to similarity theory: sci. manual. Moscow: URSS, 296 р. [in Russian].

Shershnev, V. H. (2014). Mathematical analysis: textbook. Moscow: INFRA-M, 288 р. [in Russian].

Porshnev, S. V. (2004). Computational mathematics: lecture course. St. Petersburg: BKhV-Petersburg, 320 р. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Екологічний стан Кривбасу: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали виїзного засідання Комітету з питань еколог. політики та природокористування, (24–25 жовт. 2019 р.). URL: http://komekolog.rada.gov.ua/ uploads/documents/35706.pdf


Хорольський В. П., Хорольський К. Д., Рябикіна К. Г. Теорія та практика інноваційно-інтелектуального розвитку регіону з техногенними територіями: монографія / за заг. ред. д-рів наук, проф. В. П. Хорольського, О. Б. Чернеги. Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2019. 633 с.


Арнольд В. И. «Жесткие» и «мягкие» математические модели. Москва: МЦНМО, 2004. 32 с.


Управління інноваційним розвитком підприємств регіону з техногенними територіями: монографія / В. П. Хорольський, О. В. Хорольська, К. Д. Хорольський та ін.; за ред. проф. В. П. Хорольського. Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2018. 496 с.


Филиппов А. Ф. Введение в теорию дифференциальных уравнений: науч. пособие. Москва: URSS, 2015. 240 c.


Коробков М. В. Обыкновенные дифференциальные уравнения: конспект лекций. Новосибирск: URSS, 2010. 60 c.


Самойленко А. М., Перестюк М. О., Парасюк І. О. Диференціальні рівняння: підручник. Київ: Либідь, 2003. 600 с.


Гухман А. А. Введение в теорию подобия: науч. пособие. Москва: URSS, 2016. 296 c.


Шершнев В. Г. Математический анализ: учеб. пособие. Москва: ИНФРА-М, 2014. 288 c.


Поршнев С. В. Вычислительная математика: курс лекций. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2004. 320 с.

Copyright (c) 2020 Tetyana V. Kvitka

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

p-ISSN 2306-4420